Nieuwe acties in onderwijs vooral ludiek

Met dit en andere ideeën lopen Zeeuwse schoolbesturen rond om niet alleen maar te gaan staken voor meer loon, maar ook met ludieke acties hun grieven kenbaar te maken.
Staken niet het juiste middel voor Zeeuws onderwijs
Bestuurslid van het CPOZ (Coörporatie Primair Onderwijs Zeeland) Pim van Kampen: "We willen nog steeds meer geld van de overheid dan is toegezegd. Maar om dat te bereiken willen de schoolbesturen het anders aanpakken."

Acties onderzoeken

Er zal een werkgroep in het leven worden geroepen die een aantal acties gaat onderzoeken."Een andere actie," vertelt Van Kampen, "zou kunnen zijn met een bus vol bestuurders, van alle scholen in Zeeland, naar Den Haag gaan en de vaste Kamercommissie van onderwijs een petitie aanbieden."
De vorige staking in oktober begon bij de Zeelandhallen om vervolgens op het Malieveld in Den Haag met collega's uit het hele land te protesteren. Hoewel het qua draagvlak en opkomst een succes was, willen de Zeeuwse bestuurders nu op andere manieren aandacht vragen voor de werkdruk en lage beloning van onderwijzers in het basisonderwijs.
Leerkrachten voeren actie in Goes
Leerkrachten voeren actie in Goes © Omroep Zeeland
Ook willen de bestuurders dat voor ouders duidelijk wordt hoe de vork in de steel zit. Want zonder hun steun zitten vervolgacties er niet in. Per school moet straks uitgelegd worden waar welk geldbedrag voor nodig is. "Dat is nodig want het is een moeilijke materie. Zo krijgen we 500 miljoen voor werkdrukvermindering, maar pas in 2021. Dat is geen werkdrukvermindering! Leg dat maar eens uit," zegt Van Kampen.
Recht van staken
Hoewel bestuurders staken niet het juiste middel vinden, blijven leerkrachten wel het recht behouden om te staken. Landelijk wordt er al gesproken over dinsdag 12 december.
Als Zeeuwse leerkrachten dan willen staken hebben ze daar recht op. Alleen de leerkrachten die aangesloten zijn bij de vakbond hebben recht op de stakingskas. Leerkrachten die dat niet zijn krijgen niet betaald. Daarmee is het een stuk minder aantrekkelijk dan begin oktober. Toen betaalden vrijwel alle bestuurders gewoon door tijdens de staking.

Lees ook: