Polman: Burgemeesters moeten zorgen voor betrouwbare overheid

Polman: Burgemeesters moeten zorgen voor betrouwbare overheid
Polman: Burgemeesters moeten zorgen voor betrouwbare overheid © OZ
© Omroep Zeeland
Op dit moment zijn politieke partijen druk op zoek naar mensen voor hun kandidatenlijsten. Polman waarschuwt in zijn brief voor criminelen die raadsleden onder druk kunnen zetten of zelf proberen in de gemeenteraad te komen. De commissaris noemt dat een zorgelijke ontwikkeling die het gezag en het imago van lokale bestuur kan aantasten.
Wanneer er sprake is van schending van de integriteit, dan schaadt dat niet alleen het imago maar vooral ook het vertrouwen van de burger in de overheid.
Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland
Polman wijst erop dat politieke partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de mensen die ze op hun kandidatenlijst plaatsen. Wel adviseert hij de burgemeesters om ruim voor de verkiezingen in gesprek te gaan met fractievoorzitters om het belang van de integriteit van de kandidaten te bespreken.

Vertrouwen in de overheid

Volgens Polman is dat namelijk van groot belang. "Integriteit en moreel bewustzijn staan aan de basis van een betrouwbare en geloofwaardige overheid. Wanneer er sprake is van schending van de integriteit, dan schaadt dat niet alleen het imago, maar vooral ook het vertrouwen van de burger in de overheid."
In een toelichting op de brief zegt Polman dat elke politicus weleens een bepaalde vorm van druk ervaart. "Dan heb ik het niet alleen over de onderwereld of de maffia. Maar raadsleden en wethouders nemen ook besluiten over grote projecten waar veel geld mee gemoeid is. Daarbij hebben grote partijen grote belangen. Ook die kunnen druk uitoefenen en daarin te ver gaan."

Bestuur weerbaar maken

Daarom adviseert hij burgemeesters aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen om maatregelen te nemen die het lokale bestuur weerbaar maken. Als raadsleden of wethouders met dit soort problemen te maken krijgen, dan moeten ze weten hoe ze dat bespreekbaar moeten maken. Daarom wil Polman dat de Zeeuwse burgemeesters samen in kaart gaan brengen wat raadsleden moeten doen als het misgaat.
© Omroep Zeeland
De commissaris van de Koning wil dat burgemeesters samen maatregelen nemen om de integriteit van de overheid te garanderen. Voordat een wethouder wordt benoemd, wil Polman dat kandidaten gescreend worden en dat er een risicoprofiel wordt opgesteld. Daarna zouden burgemeesters in gesprek moeten gaan met de kandidaat over risico's en kwetsbaarheden.

Cursus voor raadsleden

Polman adviseert de burgemeesters om nieuwe raadsleden een cursus te geven waarbij ze leren omgaan met druk van buitenaf. Hij stelt de burgemeesters voor om een introductieprogramma voor raadsleden op te stellen. Daarbij moeten betrouwbaarheid een vast onderdeel worden. In zo'n cursus kan wat Polman betreft ook een gedragscode aan bod komen waarin staat wat raadsleden wel en niet mogen doen.
In de brief benadrukt Polman dat raadsleden en wethouders een voorbeeldfunctie hebben die bepalend is voor het vertrouwen van de burger in de overheid. Voordat de commissaris van de Koning de brief naar de burgemeesters stuurde, heeft hij eerst uitgebreid met ze gesproken over de integriteit van het bestuur.

Aantrekkelijk voor criminelen

Het is niet de eerste keer dat Polman aandacht vraagt voor het fenomeen waarbij de onderwereld steeds meer invloed krijgt op ons dagelijks leven. In juli waarschuwde hij al in een brief aan Provinciale Staten dat Zeeland wel erg aantrekkelijk is voor criminelen. Dat was eerder al de conclusie van een onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).
Door de krimp staan er veel huizen en loodsen leeg die goedkoop gekocht kunnen worden door criminelen. Daarbij is Zeeland erg dunbevolkt en uitgestrekt en is er relatief weinig overheid. Dat zijn enkele factoren die Zeeland interessant maken voor criminelen. Bovendien kan er via het water en de havens makkelijk drugs of andere smokkelwaar worden vervoerd. Volgens de onderzoekers zijn de Brabantse criminelen al bezig om hun zaken naar Zeeland verplaatsen.

Lees ook: