Kerkenraad Kruiningen probeert kerkgangers bij elkaar te houden

Kerkenraad Kruiningen probeert kerkgangers bij elkaar te houden
Kerkenraad Kruiningen probeert kerkgangers bij elkaar te houden © Omroep Zeeland
De Gereformeerde Gemeente in Kruiningen
De Gereformeerde Gemeente in Kruiningen © Omroep Zeeland
De brief kan worden gelezen als een oproep aan de eigen leden om komende zondag niet voor de preek van de afgesplitste dominee Bredeweg in het dorpshuis te kiezen, maar voor de preek in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen. Ook ontkent de kerkenraad in de brief enkele beschuldigingen van de afvallige dominee.

'Dolk in de rug'

De leden van de Gereformeerde Gemeente kregen namelijk eerder deze week al een andere brief op de mat, van dominee Bredeweg zelf. "Men mocht ongestraft mijn prediking bestrijden, mij smaden, beledigen en voor een 'satan' houden", schrijft Bredeweg in die brief. "Vaak heb ik me alleen en eenzaam gevoeld. Een slopende tijd vol spanning, verwarring en verbijstering. Het voelt aan als iemand die met een dolk in de rug gestoken wordt."
De kerkenraad schrijft in zijn brief dat er in de brief van Bredeweg zaken staan die "niet overeenkomen met de waarheid". Ook ontkent de kerkenraad dat er een belemmering is opgeworpen "tegen de verkondiging van de leer van vrije genade", zoals dominee Bredeweg beweert. Tegelijk staat in de brief dat de kerkenraad vanwege de ambtelijke geheimhoudingsplicht niet in detail kan reageren op alle aantijgingen van dominee Bredeweg.

'Groot verdriet'

"Het besluit van ds. Bredeweg om ons kerkverband te verlaten heeft ons groot verdriet gedaan, omdat daarmee de band die de Heere in 2014 legde, wordt doorgesneden", staat in de aanhef van de brief. De brief is ondertekend door drie ouderlingen en drie diakenen. Een andere ouderling heeft zich aangesloten bij de splinterkerk van dominee Bredeweg en een diaken heeft vorige week zijn ambt neergelegd, nog voor de splitsing.
Vanavond vergadert de classis Goes over deze kwestie. Dat kerkelijke orgaan vergaderde al drie keer eerder over het conflict in de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen, namelijk op 2 november en op 11 en 12 oktober. Maar op alle drie de dagen besloot de classis een besluit hierover voor zich uit te schuiven. Vooralsnog is niet bekend of de classis het nu wel heeft aangedurfd om de knoop door te hakken.

Twee preken

Zondag zal blijken of het eventuele oordeel van de classis en de brief van de kerkenraad de kudde gelovigen in de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen bijeen hebben weten te houden. Dan zijn er namelijk twee preken waar de kerkgangers uit kunnen kiezen: die van de Gereformeerde Gemeente, door dominee De Heer uit Middelburg, en die van dominee Bredeweg in het dorpshuis. Daar wordt de grootte van beide kampen in Kruiningen pas echt bepaald.

Lees ook: