Vijf vragen en antwoorden over hoe het verder moet na de kerkscheuring in Kruiningen

Vijf vragen en antwoorden over hoe het verder moet na de kerkscheuring in Kruiningen
Vijf vragen en antwoorden over hoe het verder moet na de kerkscheuring in Kruiningen © Nikki Westdorp (Flickr, Omroep Zeeland)

Staat dominee Bredeweg binnenkort op straat nu hij de gereformeerde gemeente in Kruiningen heeft verlaten?

"Nee. Hij zal niet van de ene op de andere dag brodeloos op straat staan. Vooralsnog ontvangt dominee Bredeweg een salaris van de gereformeerde gemeente Kruiningen en woont hij in de pastorie van de kerk. Het is voor ons kerkverband een unieke situatie. Maar nu dominee Bredeweg zijn lidmaatschap van de gereformeerde gemeente Kruiningen heeft opgezegd en een eigen kerkelijke gemeente is gestart, zal dat veranderen. Hoe dat vormgegeven wordt, is nog niet bekend. Ook alle preekbeurten die gepland stonden bij andere gereformeerde gemeenten, komen te vervallen."

Kan er gesolliciteerd worden op de lege plek die hij achterlaat?

"Zo werkt het niet helemaal. Er wordt een beroep uitgebracht door de kerkenraad op een predikant. Hij kan de vraag om predikant van de gereformeerde gemeente Kruiningen te worden wel of niet aannemen. Uit een tweetal predikanten wordt er één gekozen door de mansleden van de gemeente. Maar zo ver is het nog niet."

Is het lastig om een nieuwe dominee te vinden?

"Er is een tekort aan predikanten voor de gereformeerde gemeenten. Er zijn in Nederland zo'n 150 gemeenten en 55 predikanten. Het kan dus soms even duren. Voor de komende weken zijn er predikanten geregeld voor de kerkdiensten in Kruiningen. Ook een ouderling kan voorgaan; hij leest dan een bestaande preek voor."

Heeft de classis Goes er vrede mee dat dominee Bredeweg na een langdurig conflict is opgestapt en zijn eigen weg gaat?

"Nee, wij zien het als onze taak om tot verzoening te komen. Daar hopen we nog steeds op. Voor een gesprek zijn echter twee mensen nodig. Op dit moment is er nog geen sprake van een concrete stap in die richting."

Er vallen vijftien gereformeerde gemeenten onder de classis Goes, waaronder die in Kruiningen. Wat is jullie rol bij de 'kwestie Kruiningen'?

"De classis heeft onderzocht of de beschuldigingen die door een oud-diaken waren ingebracht juist waren. Mede door deze kwestie zijn er grote spanningen ontstaan tussen de kerkenraad en een deel van de gemeente, maar ook tussen leden onderling. Onlangs is door de classis een commissie benoemd die het proces van herstel en verzoening, dat nu ingezet is, begeleidt. Zij proberen de verstoorde verhoudingen te herstellen, onder meer door gesprekken. Dat zal de nodige tijd in beslag nemen."