Hoge verwachtingen van havenfusie

Haven Gent
Haven Gent © OZ
Beide verenigingen verwachten dat de schaalvergroting door de fusie nieuwe bedrijven zal trekken. Dat betekent dat er meer bedrijven zijn die met elkaar kunnen samenwerken. Dat moet leiden tot lagere prijzen en meer efficiency.
Volgens de bedrijven levert een fusie van het Zeeuwse en Gentse havenbedrijf veel meer banen op dan wanneer beide havenbedrijven zelfstandig verder zouden gaan.

Lees ook: