Veel vragen over afstoten van accommodaties in Vlissingen

Veel vragen over afstoten van accommodaties in Vlissingen
Veel vragen over afstoten van accommodaties in Vlissingen OZ © Jan Daniels
Voetbalveld VC Vlissingen
Voetbalveld VC Vlissingen © Omroep Zeeland
Wethouder Stroosnijder vroeg de raad van Vlissingen om het kader voor het nieuwe accommodatiebeleid vast te stellen. Daarna komt hij met een plan waarin de precieze gevolgen voor de gebruikers van die accommodaties duidelijk worden.
De raadsleden vroegen zich af of er na het vaststellen van het kader straks nog wel ruimte is om met andere opties te komen, zoals een eventueel behoud van een accommodatie.

Accommodaties afstoten

Het onderzoek naar de accommodaties is uitgevoerd door onderzoeksbureau Newae. Aanleiding voor het onderzoek is de eerdere opdracht van de Vlissingse gemeenteraad om op sport en welzijn 1,5 miljoen euro te bezuinigen. De gemeente heeft al zes ton bezuinigd.
Newae heeft in kaart gebracht welke accommodaties in de gemeente Vlissingen behouden of nieuw gebouwd zouden moeten worden en welke afgestoten kunnen worden. Uit het onderzoek blijkt dat met name welzijnsaccommodaties en binnensportaccommodaties een lage bezetting hebben. Ofwel nauwelijks huur opleveren, maar wel onderhoud kosten.

Multifunctionele gebouwen

Volgens het onderzoeksbureau zouden zestig van de bijna tachtig accommodaties die nu in bezit van de gemeente zijn, afgestoten kunnen worden. Newae adviseert vooral om oude en versnipperd gelegen accommodaties af te stoten en die gebruikers samen te brengen in nieuwe multifunctionele gebouwen.
Het stadhuis van Vlissingen in de mist
Het stadhuis van Vlissingen in de mist © Jan Daniels

Besluit doorschuiven en opsplitsen

Uit de gemeenteraad kwam donderdagavond verder het geluid om het voorstel in verschillende besluiten op te splitsen, bijvoorbeeld door eerst een besluit over de accommodaties van sportverenigingen te nemen en op een later moment over de accommodaties van welzijnsorganisaties.
Het was vooraf nog de bedoeling om volgende week een besluit te nemen, maar dat is nu doorgeschoven naar december.