Provincie trekt toch portemonnee voor voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Provincie trekt toch portemonnee voor voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Provincie trekt toch portemonnee voor voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen © Omroep Zeeland
© Omroep Zeeland
Onder leiding van een Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is een actieplan opgesteld om voortgezette scholen in het gebied te laten fuseren. Dit actieplan is deze week toegelicht aan de gemeenteraden van Sluis, Terneuzen en Hulst, de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Het ministerie heeft toegezegd 10 miljoen euro uit te trekken om de fusie tussen de scholen tot stand te brengen. Maar ook de regio zelf moet meebetalen.

Teruglopend leerlingenaantal

Het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen heeft te maken met een teruglopend leerlingenaantal door krimp van de bevolking. Zelfstandig hebben scholen weinig tot geen bestaansrecht meer. Het gaat om het Zwin College uit Oostburg, de Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen en het Reynaertcollege in Hulst. Iedere school ziet de komende jaren haar leerlingental dalen met een kwart tot bijna 40 procent, schat de Taskforce.
De huidige vier scholen moeten voor augustus 2018 bestuurlijk fuseren.
De huidige vier scholen moeten voor augustus 2018 bestuurlijk fuseren. © Omroep Zeeland
In de commissie Economie benadrukten politieke partijen dat ook de provincie moet meedoen aan het reddingsplan, voor de leefbaarheid in het gebied. Dat wil de provincie zeker, benadrukte gedeputeerde Van der Maas, "Al gaat het om een incidentele bijdrage van 380.000 euro per jaar tot 2022, met een maximum van in totaal 1 miljoen, niet méér."

'Vertrouwen'

Het is de bedoeling dat de schoolbesturen in 2022 hun zaken op orde hebben en dan geen financiële steun meer nodig hebben. "Ik heb van de schoolbesturen gehoord dat ze er alle vertrouwen in hebben", aldus Van der Maas.
Die positieve houding kon in de Statencommissie Economie rekenen op waardering en complimenten van politieke partijen. D66 vroeg zich wel af wat de rol van het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven is in dit reddingsplan. De partij maakt zich ook zorgen over de toegankelijkheid van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

'Toegankelijk voor alle leerlingen en docenten'

"De twee scholen in Terneuzen gaan fuseren. Die fusieschool krijgt een protestants-christelijk karakter. We zijn voorstanders van het principe: niet apart, maar samen; de slogan van openbaar onderwijs. Dat betekent dat onderwijs toegankelijk is voor alle leerlingen en docenten, ongeacht hun levensovertuiging", zegt D66-statenlid Patricia van Veen-de Rechter. "Wat gebeurt er bijvoorbeeld met openlijk homoseksuele docenten?"
ITEM scholenfusie
Gedeputeerde Van der Maas probeert de ongerustheid weg te nemen. "De signatuur wordt inderdaad protestants-christelijk. Maar de school blijft toegankelijk voor alle typen leerlingen."

Aanpak 'weglekken' naar België

De politieke partijen maken zich zorgen over het 'weglekken' van leerlingen naar de goedkope kinderopvang in België, waarna kinderen vaak bij onze zuiderburen op school blijven. Om dat tegen te gaan, adviseert de Taskforce om door te gaan met de zogenoemde startersgroepen op basisscholen voor peuters vanaf 2,5 jaar. Maar volgens fractievoorzitter Francois Babijn van de Partij voor Zeeland zijn daarvoor miljoenen euro's extra nodig, waarvoor nog geen dekking is.

Lees ook: