Is Zeeland klaar voor een grote griepuitbraak?

Een hoestend kind
Een hoestend kind © Anjanettew

Griepslachtoffers

Zorginstellingen, huisartsen, GGD Zeeland, de Veiligheidsregio en ziekenhuizen oefenen wat ze moeten doen als er een grote griepepidemie uitbreekt. De oefening richt zich vooral op de coördinatie en afstemming tussen zorgorganisaties op management- en bestuurlijk niveau.
Ook wordt getoetst hoe organisaties omgaan met uitval van zorgverlenend personeel. Een dergelijke oefening in de zorg vindt niet vaak plaats in Nederland en is daarom bijzonder.

De Zeeuwse koorts

De Zeeuwse koorts, ook bekend als moeraskoorts, was een gematigde vorm van malaria die in Zeeland - en andere natte stukken in Nederland voorkwam. Ook in de Tweede Wereldoorlog zijn nog ziektegevallen en overlijdens beschreven. In 1970 is Nederland door de World Health Organisation vrij verklaard van deze inheemse malaria.