Onbegrip over inhuur tijdelijke krachten provincie

OOST-SOUBURG -
De oppositie is bang dat er volgend jaar veel meer externen worden ingehuurd, omdat zo'n 160 ambtenaren van 57 en ouder verplicht
.

Vragen

De Partij voor Zeeland heeft vragen gesteld aan het college. Fractievoorzitter Johan Robesin uit Hoek wijst op de hoge kosten die inhuur van personeel met zich meebrengt.