Chemie en broedende vogels gaan hand in hand bij Dow

Chemie en broedende vogels gaan hand in hand bij Dow
Chemie en broedende vogels gaan hand in hand bij Dow © Omroep Zeeland
Chemie en broedende vogels gaan hand in hand bij Dow
Naast bluswater biedt de spuikom van Dow nu ook plek aan een drijvend broedvogeleiland van 200 m2. Het eiland is bedoeld voor kustvogels, maar het is vooral de bedoeling dat de visdief er gebruik van gaat maken. De visdief is een van de soorten die het moeilijk in Zeeland hebben. Op het eiland krijgt de visdief een veilige plek om uit te rusten en te broeden.

Broedvogeleiland

Rondom het eiland zijn planken bevestigd met een omheining van gaas om te voorkomen dat visdiefjongen in het water vallen. Op het eiland ligt worteldoek met daarop een laag grind en kokkelschelpen. Verspreid over het eiland liggen rioolpijpen. Hierin kunnen jonge visdieven bescherming vinden tegen roofvogels. Voedsel vindt de visdief in de Westerschelde.
De aanleg van dit broedvogeleiland is een van de maatregelen uit het Europese project 2B Connect dat zich richt op meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. In de grensstreek België-Nederland richten meer dan zeventig bedrijven hun terreinen groener in zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. In Zeeland wordt het project uitgevoerd door Landschapsbeheer Zeeland en de Zeeuwse Milieufederatie.