Jachtopzieners kunnen 's avonds niets tegen stropers doen

Jachtopzieners kunnen 's avonds niets tegen stropers doen
Jachtopzieners kunnen 's avonds niets tegen stropers doen © Omroep Zeeland
Op stap met een jachtopziener
We zijn mee op patrouille met Rob Mulder, deze avond jachtopziener in particuliere dienst. Overdag werkt hij bij Staatsbosbeheer. "Als ik voor Staatsbosbeheer werk en ik moet iemand bekeuren, dan kan ik dat zelf doen", legt Mulder uit. "Dat komt omdat die partij samenwerkt met de RUD Zeeland. 's Avonds werk ik voor particuliere natuurorganisaties die niet samenwerken met de RUD Zeeland, terwijl ze dat wel graag willen. Als ik dus vanavond een proces verbaal wil uitschrijven kan ik dat niet verwerken en zou ik de politie erbij moeten roepen. Dat doe je natuurlijk lang niet altijd. Dus geef je geen bon."
<p>In november besluit het RUD Zeeland dat medewerkers niet meer in het donker mogen werken. De medewerkers voelen zich namelijk onveilig zonder wapens, terwijl de criminaliteit heftiger wordt. Er loopt een onderzoek naar dit onveiligheidsgevoel. Begin 2018 wordt de uitslag van dat onderzoek verwacht.</p>

Bewapening

Mulder is een zogenaamde groene domein 2 boa, dat betekent dat hij dezelfde uitrusting kan hebben als een politieman. "Die jongens van de RUD Zeeland zijn niet bewapend. Ze hebben zelf aangegeven dat ze zich onveilig voelen en daarop is besloten dat ze 's avonds geen diensten meer draaien. Ze willen dolgraag, maar moeten nu afwachten wat het onderzoek naar dat onveiligheidsgevoel gaat opleveren."
Het blijft deze avond rustig: er worden geen bonnen uitgeschreven. "Een ander probleem waar we tegenaan lopen is dat we alleen in ons eigen stukje Zeeland mogen werken", vervolgt Mulder. "Als nu een collega in een ander gebied hulp nodig heeft, mag ik niet helpen."
Hij hoopt dat er snel samenwerking komt met de RUD Zeeland. "Dan kunnen we echt wat gaan doen aan het onveilige gevoel in het buitengebied en te allen tijde optreden."

Gezamenlijk netwerk van toezicht

De landbouworganisatie ZLTO, het Zeeuws Particulier Grondbezit, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap hebben een brandbrief gestuurd over de toezichtstaken van de RUD aan de provincie Zeeland. Die particuliere organisaties willen samenwerking met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de RUD Zeeland.
Verder willen ze een gezamenlijk netwerk van toezicht en handhaving opbouwen en dat de handhaving zich niet alleen beperkt tot de kantooruren. Op dit moment werkt de RUD Zeeland wel samen met de Stichting het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer.
Joost Boerma van de RUD Zeeland
De RUD Zeeland is verbaasd over de brandbrief van de particuliere organisaties. "We hadden veel liever gehad dat ze hierover het gesprek met ons waren aangaan, dan dat ze een brief aan de provincie sturen", zegt Joost Boerma van de RUD Zeeland. "We staan open voor samenwerkingsmogelijkheden, maar weten nu nog niet of dat gaat gebeuren. Er is al een gesprek geweest inmiddels."
Daarnaast wil Boerma het externe onderzoek naar de veiligheid van zijn eigen boa's ook nog afwachten voordat hij verdere uitspraken doet.

Lees ook: