Hoe één Zeeuws-Vlaming Provinciale Staten wil laten luisteren

Hoe één Zeeuws-Vlaming Provinciale Staten wil laten luisteren
Hoe één Zeeuws-Vlaming Provinciale Staten wil laten luisteren © Omroep Zeeland
Gedeputeerde Harry van der Maas is op zoek naar een alternatief voor de twee dure boten die nu alleen fietsers en voetgangers overzetten. Hij ziet echter geen heil in Keijmels ideeën. Keijmel probeert nu via een provinciaal referendum zijn plan alsnog nader te laten bekijken.
Hoe één Zeeuws-Vlaming Provinciale Staten wil laten luisteren
Keijmel verzamelde 1.500 handtekeningen om een inleidend referendumverzoek aan Provinciale Staten te doen. Als PS morgen, 15 december, besluiten dat het referendum er mag komen, dan is daarvoor de steun van 2 procent van de Zeeuwse kiesgerechtigden nodig. Dat komt neer op ongeveer 6.000 steunbetuigingen. Vervolgens moeten de Statenleden dan besluiten of ze het referendum mee laten gaan met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
Dan mogen de Zeeuwse kiezers zich uitspreken over de stelling: "Moet de provincie Zeeland op het veer Vlissingen-Breskens autovervoer mogelijk maken als dit financieel aantrekkelijker en duurzamer is ten opzichte van de huidige situatie (fietsvoetveer) zonder dat het autovervoer over/onder de Westerschelde (nu Westerscheldetunnel) hier onder lijdt?"

Het eerste provinciale referendum

Mochten de Zeeuwen het referendum ondersteunen dan zou het voor het eerst zijn dat er een raadgevend provinciaal referendum gehouden wordt. Keijmel is vol vertrouwen dat hij 6.000 handtekeningen op kan halen en gelooft ook dat een meerderheid van de benodigde 30 procent van de kiezers vóór de terugkeer van een goedkoper autoveer is.
Tot nu toe is er eigenlijk geen antwoord te geven op de referendumvraag omdat verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas geen onderzoek wil laten uitvoeren naar Keijmels plan. Van der Maas heeft de steun van de meerderheid van Staten.

Tegen het plan

De meeste partijen in Provinciale Staten zijn tegen het plan van Keijmel, om verschillende redenen. Zo zou een autoveer concurrentie zijn voor de Westerscheldetunnel. Partijen willen niet afstappen van de afspraak met het Rijk dat het een veerboot voor fietsers en voetgangers moet zijn. Sommigen zien de financiële bui al hangen als de veerpleinen weer omgebouwd moeten worden om auto's toe te laten. En een deel wil gewoon niet terug naar het verleden.
De kosten die een onderzoek met zich meebrengen wegen niet op tegen een mogelijke besparing van miljoenen.
Roland de wit, Statenlid PVV
De Statenfractie van de PVV, die een motie voor een onderzoek zag sneuvelen, vindt de weigering opvallend omdat er theoretisch nogal wat voordelen aan het plan van Keijmel zitten. Zo stelt hij dat zijn oplossing, twee elektrische boten met maximaal 90 auto's aan boord, 10 tot 50 miljoen goedkoper kan zijn ten opzichte van de plannen van Van der Maas. Die wil het liefst afbouwen naar één boot die één keer per uur gaat varen. Keijmels boten zijn naar eigen zeggen duurzamer en betrouwbaarder en garanderen werkgelegenheid en een mogelijkheid tot groei.
Statenlid Roland de Wit van de PVV begrijpt niet waarom dat niet onderzocht wordt: "De kosten die een onderzoek met zich meebrengen wegen niet op tegen een mogelijke besparing van miljoenen."
In Noorwegen varen al volledig elektrische veerboten
In Noorwegen varen al volledig elektrische veerboten © Omroep Zeeland
Keijmel, die ingenieur is en studeerde aan de TU Delft, bestudeerde bijna drie jaar lang een aantal veerboten in Noorwegen. Zijn bevindingen nam hij mee in de berekeningen voor het autoveer. In de begroting is vijf miljoen euro opgenomen om de voormalige veerpleinen in Vlissingen en Breskens om te bouwen zodat auto's weer de boot op kunnen rijden.

Lees ook: