De Reu: Meer cultuurgeld naar Zeeland, minder naar de Randstad

Grote Kerk in Veere
Grote Kerk in Veere © Gijs Koole
De Raad voor Cultuur adviseert het nieuwe kabinet om minder subsidie aan activiteiten in de Randstad te geven en juist méér steun te geven aan regio's zoals Zeeland. In het advies wordt Zeeland twee keer aangehaald. Zo worden de plannen met de Grote Kerk in Veere genoemd als activiteit die in aanmerking kan komen voor rijkssubsidie.

Miljoen euro per jaar

De gemeente Veere wil dat de Grote Kerk een 'podium voor hoogstaande cultuur' wordt met zo'n 60.000 bezoekers per jaar. Daarvoor is een miljoen euro per jaar nodig waarvan 350.000 euro uit verschillende fondsen moet komen.
De Raad voor Cultuur noemt ook de samenwerking tussen de vier grootste steden in Zeeland als voorbeeld. Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen werken aan een zogenoemd 'bidbook' om samen in aanmerking te komen voor rijkssubsidie om culturele voorzieningen in stand te houden.

Hoopvol

Dat die twee Zeeuwse initiatieven letterlijk in het advies van de Raad voor Cultuur aan het ministerie zijn opgenomen, stemt De Reu hoopvol. "Een paar ton van het Rijk voor Zeeland zou heel mooi zijn."