SP doet op Schouwen-Duiveland niet meer mee

Anita de Vos
Anita de Vos © SP
De Socialistische Partij heeft sinds 2013 een afdeling op Schouwen-Duiveland. En sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zitten de socialisten met twee zetels in de gemeenteraad. Op een totaal van 23 zetels is dat een bescheiden aantal. De partij is op het eiland dus jong en klein. De vraag is dus gerechtvaardigd of de partij wel levensvatbaar is op Schouwen-Duiveland.
Volgens SP-fractievoorzitter Anita de Vos is dat zeker zo. De SP-ideeën vonden de afgelopen jaren steeds meer weerklank. Alleen waren er geen geschikte kandidaten om de komende vier jaar in de gemeenteraad te gaan zitten.
SP Schouwen-Duiveland

Te weinig ondersteuning

Zelf stopt De Vos er ook mee. Toen haar partijgenoot Wim Hefti in september zijn raadslidmaatschap neerlegde, kwam Ronald Viergever, de levenspartner van De Vos, in de raad. Ook hij stopt. Volgens Anita de Vos en het lokale SP bestuur is er te weinig ondersteuning om het raadslidmaatschap goed uit te voeren.
Bij de verkiezingen vier jaar geleden kreeg de SP-fractie in Terneuzen van het landelijke partijbestuur te horen dat zij zich niet verkiesbaar mochten stellen. Maar daarvan is nu volgens de fractievoorzitter van de SP Schouwen-Duiveland geen sprake. Ze zegt juist vanuit de landelijke partij goed te zijn ondersteund.

Kwalitatief goede mensen

Maar lokaal zijn er bij de SP volgens De Vos te weinig kwalitatief goede mensen in huis om vier jaar lang zitting te nemen in de gemeenteraad. Alle Schouwse SP'ers zijn het daarover eens. Het is niet zo dat iemand die wel graag wilde door de anderen is geweigerd, aldus de fractievoorzitter.
Zij hoopt dat dit niet het einde van de SP op Schouwen-Duiveland betekent. De afdeling op Schouwen-Duiveland blijft bestaan. Niet meer onder voorzitterschap van De Vos, want die functie droeg zij al eerder dit jaar over.