Sterftecijfers ziekenhuizen dichter bij elkaar

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen
Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen © Omroep Zeeland
Sinds enkele jaren zijn de Nederlandse ziekenhuizen verplicht hun HSMR openbaar te maken. Dat cijfer, eigenlijk een index, wordt jaarlijks opnieuw berekend door alle sterfgevallen in het betreffende ziekenhuis, per type patiënt, te vergelijken met de landelijke sterfte van dat type patiënten. Ook sterfgevallen in de periode na ontslag uit het ziekenhuis worden meegeteld. Het eigenlijke rekenwerk wordt gedaan door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Administratie

Het ADRZ heeft vorig jaar, bij het bekend worden bij het hoge cijfer van 126, gesteld dat dat werd veroorzaakt door een gebrekkige administratie. Bepaalde neven-aandoeningen van patiënten waren niet altijd goed geregistreerd, was het verhaal. Met andere woorden: sommige patiënten waren in werkelijkheid zieker dan genoteerd stond in hun dossier en daarom zijn er meer mensen gestorven dan verwacht.
Een woordvoerder van het Goese ziekenhuis: "We hebben sindsdien een aantal verbeteringen doorgevoerd, zoals meer registratiemedewerkers en we houden maandelijks steekproeven van hun werk. Ook hanteren wij het vierogen-principe bij het vaststellen van de registratie bij overlijden. Wij houden het nu goed in de gaten en we verwachten dat we in 2017 onder de 100 zullen eindigen."

Betrouwbaarheidsmarge

De berekening van de HSMR is niet héél nauwkeurig, maar heeft altijd een betrouwbaarheidsmarge. Dat is een onder- en een bovengrens, waartussen het werkelijke cijfer zal liggen. De HSMR van Zorgsaam bijvoorbeeld is 83, maar de betrouwbaarheidsmarge ervan loopt van 72 tot en met 95. Volgens het Terneuzense ziekenhuis ligt het cijfer dus in elk geval onder de honderd, en presteert het ziekenhuis hoe dan ook beter dan de landelijke standaard. Het ziekenhuis ADRZ heeft een betrouwbaarheidmarge die loopt van 101 tot 124, dus sowieso boven de 100.

Grafiek

Lees ook: