Oosterscheldekering veel eerder aan vervanging toe dan gepland

Oosterscheldekering veel eerder aan vervanging toe dan gepland
Oosterscheldekering veel eerder aan vervanging toe dan gepland © Omroep Zeeland
Oosterscheldekering eerder aan vervanging toe dan gepland
Nu is er nog niets aan de hand, maar het ziet ernaar uit dat de zeespiegel vanaf 2050 zo sterk gaat stijgen dat de kering aangepast moet worden. Op dit moment sluit de kering gemiddeld één keer per jaar. "Maar straks is het niveau zo hoog dat de kering zo'n honderd keer per jaar dicht moet. Dat is niet de bedoeling", zegt Leo Adriaanse van Rijkswaterstaat.

Grote gevolgen voor de natuur

Als de kering zo vaak dicht gaat heeft dat grote gevolgen voor de natuur in de Oosterschelde. Je mist dan de eb en vloed-beweging. "Omdat er minder water, en dus voedsel, heen en weer gaat, heeft het gevolgen voor de schelpdiersector. Ook zal dan meer erosie optreden. De hele vorm van de Oosterschelde zal veranderen."
Wanneer de Oosterscheldekering echt aangepast moet worden is nog niet bekend. "Dat ligt aan de snelheid van de zeespiegelstijging en tot welke hoogte het water komt. Als we er met zijn allen wereldwijd voor zorgen dat de CO2-uitstoot sterk teruggebracht wordt, zal het probleem minder groot zijn. Het is dus belangrijk dat het klimaatakkoord van Parijs nageleefd wordt."
<h2>Akkoord van Parijs, 2015</h2><p>- De gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Landen proberen ernaar te streven de stijging te beperken tot 1,5 graad.</p><p>- De uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen wordt verminderd via de CO2-uitstoot. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen landen.</p><p>- Alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen.</p>

Nieuwe kering of dam?

De komende tijd wordt dus nagedacht hoe Zeeland veilig blijft. Er zijn verschillende mogelijke alternatieven. "Je zou een nieuwe kering kunnen bouwen, je kunt een dam plaatsen of je kunt de monding zo open mogelijk houden", legt Adriaanse uit. "Maar bij die laatste optie moet je de dijken rondom de Oosterschelde wel fors ophogen. Komende jaren is er dus nog veel onderzoek nodig."