Bouwen op geschiedenis én vervuiling in Vlissingen

Bouwen op geschiedenis én vervuiling in Vlissingen
Bouwen op geschiedenis én vervuiling in Vlissingen © Omroep Zeeland
Grond voormalige Ketelmakerij Vlissingen bouwrijp gemaakt
De Ketelmakerij is onderdeel van het Scheldekwartier, al jarenlang een moeizaam lopend bouwproject in de binnenstad van Vlissingen. VolkerWessels Vastgoed verzorgt de bouw van 86 woningen op de plek waar ooit een ketelmakerij van de Koninklijke Schelde stond. De woningen komen te staan tussen parkeergarage Scheldeplein en de Machinefabriek, langs Het Dok en De Willem Ruysstraat.
Maar voor het zover is, moet de grond onderzocht en gesaneerd worden. Voor de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) valt het onderzoek een klein beetje tegen. Volgens Archeoloog Bernard Meijlink is er veel laag-op-laag gebouwd en resteert er vooral puin. Toch heeft de WAD inmiddels een paar interessante vondsten gedaan. Richting het Dok liggen de resten van een oude scheepshelling en daaronder waarschijnlijk restanten van een werf uit de tijd van de West-Indische Compagnie. Die vondsten zijn ingemeten en blijven verder onaangeroerd in de grond.
Waarschuwingsbord verontreinigde grond
Waarschuwingsbord verontreinigde grond © Omroep Zeeland
Naast archeologische waarde herbergt de grond ook nog een stuk verleden dat niet zo fraai is. Onderzoek heeft uitgewezen dat door de jaren heen gevaarlijke stoffen zoals olie, asbest, zware metalen en PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in de grond zijn achtergebleven. Volgens bodemdeskundige Diederik van Bergeijk is dat in vrijwel iedere oude binnenstad aan de orde. Hij zegt dat alle verontreinigde grond afvoeren op geen enkele manier financieel haalbaar is. Daarom wordt er een oplossing gezocht die verantwoord is en niet teveel kost.
Een gedeelte van de grond wordt afgegraven en daarop komt een leeflaag van één meter. Op die manier kunnen de toekomstige bewoners niet in aanraking komen met de verontreinigde grond. Daar waar auto's geparkeerd worden geldt de straat als saneringsmaatregel.
Artist impression van het project 'Ketelmakerij'
Artist impression van het project 'Ketelmakerij' © Gemeente Vlissingen
Binnenkort worden de funderingspalen in het terrein geheid. Vanaf dan kan de gemeente Vlissingen de grond overdragen aan VolkerWessels die de bouw van de woningen op zich neemt. De eerste woningen moeten nog dit jaar in de verkoop gaan.