Deze handtekeningen moeten onderwijs Zeeuws-Vlaanderen definitief redden

'Als mensen nu nog twijfelen, weet ik het ook niet meer'
Eind oktober presenteerde de taskforce een plan om het onderwijs in de regio te redden. Het gaat om het Zwin College uit Oostburg, de Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen en het Reynaertcollege in Hulst. Die vier middelbare scholen moeten fuseren om middelbaar onderwijs in de toekomst veilig te stellen in Zeeuws-Vlaanderen. De fusie moet op 1 augustus 2018 zijn voltooid.
Het plan van aanpak van de taskforce is met deze handtekening nu ook formeel goedgekeurd door de schoolbesturen, de gemeentebesturen van Terneuzen, Sluis en Hulst, de ministeries van OCW en BZK en de provincie Zeeland. Ook is hiermee de financiële bijdrage vanuit verschillende overheden vastgelegd.

10 miljoen euro

Om de fusie mogelijk te maken geeft het Rijk een eenmalige bijdrage van 10 miljoen euro. Daarnaast investeren de provincie Zeeland, de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst en het Rijk de komende jaren, van 2018 tot en met 2022, gezamenlijk 3 miljoen euro per jaar in het Zeeuws-Vlaamse onderwijs.
De volgende stap is dat de scholen de gemaakte afspraken met elkaar verder uitwerken. Er is nu nog veel onduidelijk, zoals welke vakken waar gegeven worden, welke docenten waar gaan lesgeven en hoe het vervoer tussen de scholen geregeld wordt. Daarover moet voor 1 mei duidelijkheid komen.

Lees ook:

Handtekeningen onder fusieplannen voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Handtekeningen onder fusieplannen voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen © Omroep Zeeland
De Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen stonden onder druk door een forse leerlingendaling. De verwachting is dat de komende decennia het aantal leerlingen terugloopt met veertig procent. Om te voorkomen dat het onderwijs verdwijnt uit de regio, moeten maatregelen worden genomen. De fusering van de scholen is daar de belangrijkste van.
Het was hoog tijd dat er iets gebeurde om het onderwijs te redden. Het Zwin College in Oostburg, de enige middelbare school in West Zeeuws-Vlaanderen, werd met sluiten bedreigd. In juli is die school onder financieel toezicht van het rijk geplaatst.

Net op tijd

De fusering alleen is niet genoeg om het Zwin te redden. Er worden aparte maatregelen genomen buiten de fusering om. Met de andere scholen is het minder slecht gesteld. De fusering komt voor hen waarschijnlijk net op tijd.

Lees ook: