Zeeuwse hitte niet anders dan hitte in de rest van het land

Zeeuwse hitte niet anders dan hitte in de rest van het land
Zeeuwse hitte niet anders dan hitte in de rest van het land © Ria Brasser
Meetapparatuur in Middelburg
Meetapparatuur in Middelburg © Waterschap Scheldestromen
Het waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland hingen afgelopen jaar meetapparatuur op vijf plekken in de gemeenten Borsele, Vlissingen en Middelburg. Die registreerden onder andere de temperatuur, luchtvochtigheid, straling van de zon en windsnelheid.
Deze gegevens zijn vergeleken met onderzoeken in onder andere Rotterdam, om erachter te komen of het Zeeuwse klimaat ervoor zorgt dat steden in onze provincie minder opwarmen dan op andere plekken in Nederland.
Het is eigenlijk bijzonder dat Zeeland minder bijzonder is dan ik eerst dacht.
Cor Jacobs, meteoroloog Universiteit Wageningen
Meteoroloog Cor Jacobs was verrast over de uitkomst van het onderzoek: "Het is eigenlijk bijzonder dat Zeeland minder bijzonder is dan ik eerst dacht. Ik had verwacht dat de wind en het water verschil zouden maken, maar er zijn eigenlijk nauwelijks verschillen met buitengebieden in steden als Rotterdam."
Als we niets doen, moeten we 70 miljard betalen aan de gevolgen van klimaatverandering en dan zijn we nog geen stap verder.
Wethouder Ad Schenk
Wethouder Ad Schenk van Borsele is blij met het onderzoek. "We hebben nu iets concreets in handen waarmee we aan de slag kunnen gaan."
De wethouder houdt zich bezig met klimaatverandering en vindt het belangrijk dat er nu al maatregelen worden genomen. "Als we nu niets doen, moeten we zeventig miljard betalen aan de gevolgen van klimaatverandering, omdat bijvoorbeeld straten overstromen. Dan moeten we al dat geld betalen en zijn we nog geen stap verder."

Lees ook: