Geen schadevergoeding van 15 miljoen voor skihal Terneuzen

De skihal in Terneuzen
De skihal in Terneuzen © Omroep Zeeland
De skihaleigenaar eiste die schadevergoeding, omdat hij vond dat hij onvoldoende medewerking heeft gekregen van de gemeente bij het invullen van de winkelruimtes onder de skihal. Het hof oordeelt, net als de rechtbank eerder, dat de gemeente in de afgelopen jaren haar verplichtingen ten opzichte van de ontwikkelaar is nagekomen en wijst de vordering af.

De belofte

De ontwikkelaar is sinds 2005 bezig met de ontwikkeling van winkelruimtes onder de skihal in Terneuzen. De gemeente had hiervoor in 2006 een vergunning verleend. Kort daarna verzocht de ontwikkelaar om een andere invulling van de winkelruimtes. Dit verzoek paste niet binnen de bestaande regelgeving, maar de gemeente stond hier wel positief tegenover en deed de belofte waar nodig medewerking te verlenen.
Maar het was niet alleen de gemeente die toestemming mocht geven. Naast de gemeente was ook de goedkeuring van de provincie nodig. Om een vrijstelling van het bestemmingsplan af te geven, was namelijk een verklaring van geen bezwaar door de Provincie Zeeland nodig.

Niet gelukt

Het dagelijks provinciebestuur Gedeputeerde Staten van Zeeland wees dat verzoek af in 2009, waardoor de gemeente geen vrijstelling kon afgeven. Vervolgens heeft de gemeente nog geprobeerd om de provincie te overtuigen van het belang van de ruimere winkelinvulling, maar dat is niet gelukt.
De ontwikkelaar vindt dat hij door het uitblijven van toestemming voor een ruimere invulling van de winkelruimtes schade heeft geleden. Hij stelt de gemeente aansprakelijk voor de gederfde huurinkomsten.

Hoogte van schadeclaim

De Belgische investeerder eiste 15 miljoen, omdat hij naar eigen zeggen al contracten had getekend met meerdere huurders, zoals met een grote Belgische supermarktketen. De hoogte van de schadeclaim was gebaseerd op het feit dat de zaak al speelt sinds 2009. "Die 15 miljoen staat voor de huur van de winkels en de skihal die we zijn misgelopen", zei Olivier Beherman eerder hierover.
Of Beherman inderdaad 15 miljoen zou krijgen als het gerechtshof hem wel in gelijk had gesteld, is nog maar de vraag. Het bedrag zou dan namelijk nog moeten worden vastgesteld in een zogenoemde schadestaatprocedure en had in dat geval dus lager uit kunnen vallen.

Lees ook: