Mee met vossentelling: 'Vossen ondermijnen de veiligheid'

'De vos is echt sluw'
Twintig jagers van de Wildbeheereenheid (WBE) Reimerswaal gaan in auto's op weg naar het gebied dat ze jaarlijks controleren. Net zoals de zestien andere WBE's in Zeeland houden ze vier tellingen: in de maanden november, december, januari en februari. In principe gebeurt dit steeds op dezelfde datum, tijd en in hetzelfde gebied.
Sporen bij een vossenhol, ook wel vossenbouw genoemd.
Sporen bij een vossenhol, ook wel vossenbouw genoemd. © WBE Reimerswaal

Bijna tachtig vossen geschoten

Vossen hebben inmiddels in alle delen van Zeeland voet aan de grond gekregen. Op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen worden ze regelmatig overdag gezien. Ze mogen worden bejaagd tussen zonsopgang en zonsondergang. En dat gebeurt. Zo schoten de jagers van de WBE Reimerswaal in 2015 en 2016 bijna tachtig vossen.
Het monitoren is bedoeld om te kijken of de vos er nog zit en waar, kortom: hoe hij zich ontwikkelt. Hoeveel vossen er in Zeeland zijn is niet te zeggen, want wat je telt is niet gelijk aan wat er daadwerkelijk leeft.
De vos graaft holen in dijken. Dat is een groot gevaar voor de veiligheid.
Piet Hollestelle, jager WBE Reimerswaal
Volgens de WBE werd in 1976 de eerste vos geschoten in de gemeente Reimerswaal. Sinds vijftien jaar komen de dieren vanuit de Brabantse Wal naar Zeeland, en zitten ze volop ten westen van het Schelde-Rijnkanaal. De jagers hebben het niet zo op de vossen vanwege hun gulzigheid. "Al onze bodembroeders gaan eraan, de grutto, de kievit, de fazant. Verder maakt hij grote holen in dijken en waterkeringen. Dat willen we toch niet", zegt Hollestelle, die vossencoördinator is van de WBE.
Een opgezette vossenkop
Een opgezette vossenkop © Omroep Zeeland
Omdat de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat de vos niet meer weg te denken is uit Zeeland heeft de Fauna Beheereenheid Zeeland een onderzoek laten doen naar de effecten van de vos. Alle betrokken organisaties konden hierbij hun zegje doen: boeren, natuurorganisaties, jagers, en waterschap. Het wordt eind deze maand, met een advies, aangeboden aan het provinciebestuur.

Nachtelijke jacht

Hollestelle hoopt dat de provincie toestemming geeft voor nachtelijke jacht, met de lichtbakken die nu ook gebruikt worden voor de telling, waarvoor nu ook een aparte vergunning nodig was. "De kans dat je ze dan ziet is groter." Dat geldt overigens niet voor deze telling. De kleine rode rover laat zich niet aan Piet zien, maar zijn collega-jagers tellen er wel vier. Er zijn nog twee tellingen te gaan.
Ondertussen nemen natuurbeschermers, boeren en hobbydierenhouders zelf al maatregelen om de vos tegen te houden: van rasters en afzettingen tot een radio in het kippenhok. Want dat het dier oprukt is een feit, waar je ze tot voor kort alleen zag in Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Reimerswaal, maar inmiddels zijn ze overal in de provincie gespot.

Lees ook: