Hulpverlening bij overleden baby Middelburg schoot tekort

© Omroep Zeeland

Lichamelijk letsel

De zaak kwam aan het rollen toen de politie op 23 mei 2016 een melding kreeg dat een baby was opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het jongetje had zwaar lichamelijk letsel en er was een vermoeden van kindermishandeling. Een dag later overleed het kindje in het ziekenhuis.
Omdat een natuurlijke dood niet zeker was, werd sectie uitgevoerd op het lichaam. De vader van de baby - een 20-jarige man uit Domburg - wordt verdacht van het doodschudden van zijn vier maanden oude zoontje. Die rechtszaak loopt nog.

Onderzoek

Het onderzoek van de inspecties richtte zich op de kwaliteit van de hulpverlening en het professioneel handelen in de periode vanaf de eerste zwangerschap van de moeder tot en met het overlijden van de baby. Daaruit blijkt dat er onvoldoende afstemming plaatsvond tussen de betrokken professionals. "Zo vonden wisselingen in de regie plaats, was er vanuit het strafrecht domein nog een tweede regievoerder en stemden beide regievoerders onvoldoende met elkaar af", aldus de inspecties.
Ook blijkt uit het onderzoek dat plannen niet in samenhang werden uitgevoerd en doelen onvoldoende op elkaar werden afgestemd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de coördinatie. De inspecties verwachten dat de gemeenten op Walcheren deze rol beter invullen.

Lees ook: