Hoogste zeespiegelstand tot nu toe

Storm bij Oosterscheldekering
Storm bij Oosterscheldekering © Omroep Zeeland
Waarschijnlijk zullen we vaker met deze records te maken gaan krijgen. Al sinds de jaren vijftig is bekend dat de zeespiegel steeds sneller stijgt, vanwege smeltende poolkappen. Maar volgens experts zijn onze dijken vooralsnog bestand tegen de stijging.

Niet geschrokken

Zeespiegelexpert bij Deltares Fedor Baart geeft aan niet geschrokken te zijn van de cijfers. "De zeespiegel stijgt al ongeveer een eeuw langs de Nederlandse kust, sinds we het goed meten. Dat komt door smeltend ijs en opwarming van de oceaan."
Langjarig getij, wat te maken heeft met de stand van de maan ten opzichte van de aarde en de zon, zorgde volgens Baart voor een iets lagere zeespiegel de afgelopen jaren. Dat getij kent een periode van acht jaar, aldus de expert. Inmiddels is weer sprake van een opgaande lijn, die begin 2023 zal pieken.

Afwezigheid van stormen

Ook de afwezigheid van stormen zorgde de laatste jaren voor een lager gemiddelde. Stormen stuwen het water op. Als het een paar dagen flink stormt, stijgt de waterstand aan de kust met ruim een meter, wat ervoor kan zorgen dat het jaargemiddelde zomaar een centimeter hoger komt te liggen.
Dus de afwezigheid van stormen zorgde de laatste jaren ook voor een lager gemiddelde. "Vorig jaar waren er voor het eerst in tijden meerdere stormvloeden in een jaar, de jaren ervoor waren dat er nul of één. In 2007 waren het er vier", aldus Baart.

Veilig

De zeespiegelstijging komt dus niet als een verrassing en onze dijken zijn er volgens Baart dan ook klaar voor. "Elk jaar kijken we ernaar en periodiek worden de kusten en dijken getoetst of het nog veilig is. De dijken en keringen zijn erop ontworpen dat de zeespiegel stijgt."