Hoe lokt Zeeland nieuw personeel naar de provincie?

Hoe maak je Zeeland aantrekkelijk?
Omdat het tekort aan arbeidskrachten in Zeeland in onder meer de zorg en de techniek inmiddels nijpend is, kwamen provinciebestuurders en bedrijven eerder in september al bij elkaar om over het probleem te praten. Dat was volgens de aanwezigen zo'n succesvolle bijeenkomst, dat er nu een tweede grote bijeenkomst is. Die concentreert zich nu op drie thema's; een mogelijke nieuwe imago-campagne, gezamenlijke personeelswerving door overheid én bedrijven en het aantrekken van personeel door het aanbieden van opleidingen en stages.

Imagocampagnes

Al eerder probeerde de provincie Zeeland door middel van imagocampagnes meer mensen naar Zeeland te trekken. In filmpjes en ander pr-materiaal werd de rust en ruimte in de provincie onderstreept. Maar de campagnes oogstten veel kritiek; ze zouden te oubollig en eenzijdig zijn.
Onder de honderd aanwezigen donderdagmiddag zijn bedrijven als de ZLM - onlangs nog uitgeroepen als werkgever van het jaar in Zeeland - Omoda, Damen, Dow, Lamb Weston/Meijer en Fraanje. Het is de bedoeling dat de deelnemers zich na deze middag inschrijven voor een nieuwe workshop over één van de drie thema's, waarmee ze echt aan de slag willen.
Zeeland heeft een groot tekort aan arbeidskrachten in onder meer zorg en techniek
Zeeland heeft een groot tekort aan arbeidskrachten in onder meer zorg en techniek © OZ

Leefbaarheid

Zeeland telt nu ruim 380.000 inwoners, meer dan ooit tevoren. Maar de provincie is kwetsbaar, er wonen globaal evenveel mensen in de hele provincie als in Rotterdam-Zuid. Het relatief geringe aantal Zeeuwen zorgt ervoor dat voorzieningen, zoals kleinere zwembaden en culturele organisaties, te weinig bezoekers trekken en voortdurend in hun bestaan worden bedreigd. Dat komt de leefbaarheid in met name de kleine kernen niet ten goede, waardoor de kans bestaat dat met name jongeren nog sneller wegtrekken.