Bezwaarmaker hoogspanningsnet: 'Wij kunnen niet tegen Tennet op'

Bezwaarmaker hoogspanningsnet: 'Wij kunnen niet tegen Tennet op'
Bezwaarmaker hoogspanningsnet: 'Wij kunnen niet tegen Tennet op' © Omroep Zeeland
Bezwaarmaker over nieuwe hoogspanningsverbinding
En dus tekende hij, net als dertig anderen, bezwaar aan bij de Raad van State. "Enerzijds vanwege gezondheidsbelangen. De invloed van magnetische velden kan negatieve gevolgen hebben voor kleine kinderen en oude mensen. Maar vooral vanwege de aantasting van het Zeeuwse landschap. Het gaat om hele hoge masten met enorm veel draden. Dat heeft een verstorende werking op de beleving van de Oosterschelde die hier vlak achter ligt en ook op mijn woongenot."
Impressie van de nieuwe hoogspanningsverbinding
Impressie van de nieuwe hoogspanningsverbinding © Tennet
De 380 kV hoogspanningslijn is nodig omdat de huidige verbinding vol is. Kees Sent en andere omwonenden hebben daar best begrip voor, maar zouden graag zien dat netbeheerder Tennet de kabels ondergronds aanlegt. "Er zijn geslaagde proeven mee gedaan, maar om allerlei redenen kan het hier niet volgens Tennet. Maar ik denk dat de belangrijkste reden geld is."

Kleine hoop

De Raad van State buigt zich momenteel over de zaak en zal in mei uitspraak doen. Kees Sent heeft kleine hoop dat de Raad van State de overheid nog verplicht om alternatieven te onderzoeken, maar hij is ook realistisch. "Om eerlijk te zijn, zou ik mijn geld er niet op durven inzetten dat wij gelijk krijgen. Tennet heeft tal van advocaten, adviseurs en deskundigen tot zijn beschikking tijdens zo'n rechtszaak. Daar kunnen wij niet tegen op."
<p><strong>Feiten nieuwe hoogspanningsverbinding</strong><strong>:</strong></p><p>- Zeeland heeft al een 380 kV hoogspanningsverbinding, maar omdat de huidige lijn vol is, komt er een tweede bij. Zeker door de komst van de windmolenparken op zee is er meer ruimte nodig.</p><p>- Het Zeeuwse deel van de nieuwe verbinding wordt zo'n 47 kilometer lang en telt 131 masten.</p><p>- In Zeeland komen 18 particuliere woningen en 7 agrarische bedrijven in aanmerking komen voor uitkoop omdat ze in het magnetisch veld van de hoogspanningslijnen liggen. Volgens Tennet zijn er zo'n 14 overeenstemmingen bereikt. Mensen die recht onder de nieuwe hoogspanningsverbinding wonen, kunnen zelf kiezen of ze wel of niet willen verhuizen. </p><p> - Tennet hoopt dat alles in 2020 klaar is. Dan zijn ook de windparken op zee klaar.</p>