Zeeuwse wegenbelasting moet omhoog, maar waarom?

Snelweg A58
Snelweg A58 © Jordy Reijnhout

Wat heeft de commissie Jansen eigenlijk onderzocht?

Zeeland krijgt al sinds 2013 tien miljoen euro minder uit het provinciefonds dan waar de provincie eigenlijk recht op heeft. Reden voor die korting: De provincie had de helft van de aandelen van energiebedrijf Delta en kreeg ieder jaar een forse winstuitkering. Maar het oude Delta bestaat niet meer en het bedrijf keerde al jaren geen dividend meer uit. Zeeland heeft er lang bij het kabinet en andere provincies op aangedrongen om dit recht te trekken. De commissie Jansen heeft onderzocht hoe dat het beste kan.
Hoe wil de commissie Jansen dat rechtzetten?
Het bedrag waarmee Zeeland wordt gekort is gebaseerd op de winstuitkering van Delta uit 2008, die toen met tien miljoen euro bijzonder hoog was. De commissie wil dat veranderen. Niet 2008 is het uitgangspunt, maar de gemiddelde winstuitkering van Delta over de periode 2013-2017. Dan kom je uit op een bedrag van 3,3 miljoen euro.
Wat stelt de commissie voor?
De financiële positie van Zeeland kan met tien miljoen euro per jaar verbeteren. Zeeland zou zelf 3,3 miljoen euro per jaar moeten leveren door de wegenbelasting te verhogen. Als dat gebeurt betalen de elf andere provincies de overige 6,7 miljoen euro aan Zeeland. Het advies geldt voor de komende drie jaar. Daarna wordt het provinciefonds opnieuw verdeeld.
<p>De motorrijtuigenbelasting wordt geheven door het Rijk en de provincies. Het grootste deel van deze MRB, ruim zeventig procent, gaat naar het Rijk. De rest gaat naar de provincies, via de zogenaamde provinciale opcenten. De provincies mogen het percentage, tot een wettelijk maximum, zelf bepalen. De provincie Zeeland kreeg via de motorrijtuigenbelasting in 2017 zo'n 38 miljoen euro binnen. </p>

Wat zijn de gevolgen van het advies voor Zeeland?

Het advies stelt de provincie voor een duivels dilemma, want een derde van het bedrag moet worden opgehoest door de Zeeuwen zelf. Zodra er sprake is van het verhogen van de wegenbelasting staan Zeeuwse automobilisten en motorrijders op hun achterste benen. Maar wijst de provincie het advies af, dan kan Zeeland fluiten naar 20 miljoen euro (drie keer een jaarlijkse bijdrage van 6,7 miljoen euro). Dat geld is hard nodig om te investeren in zaken als economie en infrastructuur.
Hoe reageert het Zeeuwse provinciebestuur?
Dat geeft nu nog geen reactie op het advies. Ook andere provincies moeten nog een besluit nemen over de voorstellen van de commissie Jansen.

Lees ook: