GenX aangetroffen bij rioolwaterzuivering in Bath

De waterzuivering in Bath.
De waterzuivering in Bath. © Bron: waterschap Brabantse Delta
Vorig jaar is GenX aangetroffen in het water bij twee rioolwaterzuiveringen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Uit voorzorg heeft waterschap Brabantse Delta metingen verricht bij de zes grootste rioolwaterzuiveringen, waaronder die in Bath. Volgens bestuurslid Kees de Jong van het waterschap is het niet mogelijk om dit soort kunstmatige stoffen uit het water te halen. "En dan komen ze dus in de natuur terecht", zegt hij. "Dat willen we niet." Bij de overige onderzochte zuiveringen is GenX niet aangetroffen.

Westerschelde

Het gezuiverde water van de zuivering bij Bath komt uiteindelijk terecht in de Westerschelde. Volgens het waterschap zijn er daar door verdunning geen effecten te zien. Het water wordt niet gebruikt als bron voor drinkwater. De rioolwaterzuivering in Bath is de grootste zuivering van waterschap Brabantse Delta en zuivert het rioolwater van 35 dorpen en steden. Volgens het waterschap is het onderzoeksgebied groot en kan het onderzoek daardoor enige tijd in beslag nemen.

Problemen met afvalwater

Volgens de waterschappen Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta levert de toenemende hoeveelheid kunstmatige stoffen en microverontreinigingen in het afvalwater problemen op. 'Omdat er iedere minuut een nieuwe kunstmatige stof ontwikkeld wordt, is niet duidelijk wat er precies aan microverontreinigingen via het rioolwater in de natuur terecht komt'.
<p><strong>Mogelijk kankerverwekkend</strong></p><p> Volgens het RIVM is <a href="http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/GenX">GenX</a> mogelijk kankerverwekkend voor de mens en heeft het effecten op de lever. GenX is een technologie die wordt gebruikt om coatings te maken. Sinds 2012 gebruikt fabrikant Chemours in Dordrecht de GenX-technologie. In de omgeving is onrust ontstaan na de vondst van het product in de grond en het grondwater. De provincie Zuid-Holland heeft daarop de toegestane <a href="https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@17060/vergunning-chemours/">uitstoot</a> van Chemours 'aanzienlijk' verminderd. </p>
Vandaag werd bekend dat er bij nieuwe metingen bij de waterzuiveringen in Aarle-Rixtel en Eindhoven hogere hoeveelheden GenX zijn aangetroffen dan bij eerdere metingen. Op andere locaties van de waterschappen zijn 'alleen lage concentraties GenX gemeten'. Volgens drinkwaterbedrijf Brabant Water blijkt uit onderzoek dat het drinkwater in Brabant veilig is en geen GenX bevat.