Alle schouders eronder om meer personeel in de zorg binnen te halen

Alle schouders eronder om meer personeel in de zorg binnen te halen
Alle schouders eronder om meer personeel in de zorg binnen te halen © rechtenvrij (van pixaby.com)
Ouderen in verzorgingshuis Emmaus in Ijzendijke
Ouderen in verzorgingshuis Emmaus in Ijzendijke © Omroep Zeeland
Arbeidsplan voor de zorg gepresenteerd
Er staat nu al 75 vacatures open in de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp, het maatschappelijk werk en de geestelijke gezondheidszorg. Die tekorten zullen de komende jaren alleen maar oplopen. Het aantal cliënten neemt door de vergrijzing toe. Tegelijkertijd zijn er steeds minder studenten die kiezen voor een opleiding in de zorg. De problemen in de arbeidsmarkt worden steeds nijpender.
De Hogeschool Zeeland wil samen met de zorgorganisaties meer studenten trekken door betere voorlichting, een wervingscampagne en banenmarkten. Al tijdens de studie kunnen studenten de garantie krijgen op een baan. De zorgorganisaties gaan meer en betere stages aanbieden. Ook wordt het onderwijs beter afgestemd op de praktijk.
Verder moeten er meer mogelijkheden komen voor academici om in Zeeland onderzoek te doen of te promoveren. Ook aan academici is een groot gebrek.
<p><strong>Deelnemende zorgorganisaties</strong><br>Gehandicaptenorganisaties Tragel Zorg, Gors, Zuidwester, Siloah en Arduin, het Leger des Heils, geestelijke gezondheidszorgorganisatie Emergis, Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO), Stichting Welzijn Middelburg en jeugdzorgorganisatie Juvent, Avezeer en Stichting Intervence</p>
De twaalf zorgorganisaties gaan ook samenwerken om meer mensen in de zorg te behouden. Er komen een gezamenlijk scholingsaanbod en meer interne opleidingsmogelijkheden. Medewerkers van de ene organisatie kunnen straks ook een interne opleiding bij een andere organisatie volgen. Het wisselen van baan tussen verschillende organisatie moet ook makkelijker worden.

Minder regeltjes

De zorgorganisaties gaan allemaal onderzoeken waar hinderlijke bureaucratische regels kunnen worden geschrapt. Bureaucratie is een van de grootste ergernissen in de zorg. Het schrappen van regeltjes moet voorkomen dat medewerkers ontmoedigd vertrekken uit de zorg. Voor dat plan is geld nodig van bijvoorbeeld de overheid. De planmakers gaan met hen overleggen om te kijken hoe ze de financiering rond kunnen krijgen.