Zeeuwse platteland loopt (gelukkig) leeg

Zeeuwse platteland loopt (gelukkig) leeg
Zeeuwse platteland loopt (gelukkig) leeg © Otto Vosveld
Zeeuwse platteland loopt (gelukkig) leeg
Mensen willen doelbewust in een stad wonen en blijven wonen omdat daar de betere banen zijn te vinden en betere culturele voorzieningen. In de stad is het voor partners ook makkelijker om tegelijk een baan te vinden. In de praktijk is het vaak zo dat iemand Zeeland verlaat om te gaan studeren en daarna in die grote stad blijft.
'Voor de boodschappen moet ik naar Breskens'

Gelukkig in de stad

Niet alleen de dorpen en gehuchten verliezen mensen, ook buitenwijken van steden met (kleine) naoorlogse woningen hebben te lijden onder de trek. Onderzoeker Dick van der Wouw van het ZB Planbureau vindt dat je dit niet als een probleem moet zien, waar je als provinciebestuur tegen moet vechten. "Het is helemaal de keuze van de mensen zelf. Ze worden gelukkig van het wonen in een stad met goede voorzieningen en veel mogelijkheden". In plaats daarvan moet de overheid deze ontwikkelingen faciliteren. Zodat ze in Zeeuwse steden gaan wonen en niet naar andere delen van het land verhuizen.
Nieuwbouwhuis in aanbouw tussen recent gebouwde huizen in Goes
Nieuwbouwhuis in aanbouw tussen recent gebouwde huizen in Goes © Omroep Zeeland

Stedelijkheid

Volgens De Staat van Zeeland (honderd pagina's dik, je kunt het downloaden bij het ZB Planbureau) heeft Zeeland drie economische motoren. Met motor nummer 1 en 2, dat wil zeggen de havens en het toerisme, gaat het goed. Maar met motor nummer 3, de stedelijkheid gaat het niet goed, terwijl steden nationaal en internationaal bepalend zijn voor groei. Zeeuwse steden verliezen terrein aan de stedelijke gebieden rondom.
Het ZB Planbureau pleit er in zijn rapport voor dat zowel de overheid als het hoger onderwijs in deze provincie meer gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling om de paar Zeeuwse steden een impuls te geven.

Provinciaal niveau

Het doel is een beter vestigingsklimaat voor bedrijven en huishoudens. Het gaat allemaal niet lukken als het nieuwe beleid op gemeentelijk niveau moeten worden uitgevoerd, stelt de Staat van Zeeland. "Het bundelen van krachten door samen te werken blijft steken in goede bedoelingen", zegt onderzoeker Van der Wouw. Gemeentebestuur A wil niet dat gemeentebestuur B er een nieuwbouwwijk of een school bij krijgt. Het kan alleen lukken, zegt hij, als er op provinciaal niveau leiding aan wordt gegeven.
Gasverwarming heeft zijn langste tijd gehad
Gasverwarming heeft zijn langste tijd gehad © Omroep Zeeland

Geen gas meer

In heel Nederland moet de komende twaalf jaar 350.000 verouderde woningen die nog op gas worden gestook worden vervangen door energie-neutrale woningen, zonder gasaansluiting. Ook in Zeeland staan nog duizenden van dat soort huizen. Het advies van de Staat van Zeeland: sloop deze huizen voor zover ze in onaantrekkelijke gebieden staan. En herbouw dan wel verbouw de woningen in aantrekkelijke delen van Zeeland (dus steden), zegt het ZB Planbureau.
Platteland profiteert juist van voorzieningen in steden
Aan de Staat van Zeeland werkten vier onderzoekers van het ZB Planbureau. Het is gebaseerd op enquêtes onder Zeeuwen en op een groot aantal onderzoeken en statistiek van andere instanties.