Kraaien zijn de grootste lastposten

Kraaien zijn de grootste lastposten
Kraaien zijn de grootste lastposten © Jos Clarijs
Kraaien zijn de grootste lastposten
De resultaten zijn vandaag bekendgemaakt in het rapport De Staat van Zeeland, geschreven in opdracht van het provinciebestuur. Er is een uitsplitsing gemaakt naar planten en naar dieren. Opmerkelijk is dat kraaien en kauwen door zowel mensen op het platteland als in de stad vaak als hinderlijk worden ervaren: door 45 procent van Zeeuwen.
Kraaiachtigen zijn alleseters, intelligent en veroorzaken overlast door hun gekras en door het kapot pikken van bijvoorbeeld voederkuilen van boeren en grasmatten in de tuin. Ook halen ze weleens nesten van andere vogels leeg.

Stadsbewoners klagen meest

Maar als het gaat om overlast van meeuwen (de nummer twee op de Zeeuwse ranglijst) zijn het de stadsbewoners die het meeste klagen. Op het platteland klagen de mensen veel meer over overlast van muizen, ratten, vossen en damherten.
Brandwonden van de reuzenberenklauw
Brandwonden van de reuzenberenklauw © Omroep Zeeland
Ook planten veroorzaken overlast. Stuifmeel- en pluisvorming staan bovenaan deze lijst. Met name stuifmeel, omdat mensen hiervoor allergisch kunnen zijn. En de klachten komen vooral van het platteland. Ook vervelend, blijkt uit de enquete: vallende bladeren in de herfst. Die komen in Zeeland op een goede tweede plaats als overlastveroorzaker.

Distels en reuzenberenklauw

Op het platteland worden distels als probleem genoemd. door boeren en dorpsbewoners vaak genoemd. De reuzenberenklauw, die langs de weg groeit, erg groot wordt en waarvan de stengel brandwonden (foto) kan veroorzaken, komt in Zeeland op de zesde plaats van overlastveroorzakers. Het Jacobskruiskruid, wat gevaarlijk kan zijn voor vee en paarden als die er per vergissing van eten, staat pas op de achtste plaats.