Bedrijventerrein aan Trekdijk stap dichterbij

Bedrijventerrein aan Trekdijk stap dichterbij

Niet rijp

Aan het begin van de vergadering maandagavond wilden GroenLinks en de Lokale Partij Middelburg de besluitvorming over het bedrijventerrein aan de Trekdijk nog van de agenda halen. De partijen vonden het plan "nog niet rijp voor besluitvorming". Volgens deze partijen waren er te veel onzekerheden over het geplande bedrijventerrein en was het beter geweest de besluitvorming helemaal over de verkiezingen van 21 maart heen te tillen. Maar met 19 stemmen voor behandeling en 10 tegen bleef de exploitatieopzet van de Trekdijk gewoon op de agenda staan.
De Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland, waar een bedrijventerrein is gepland
De Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland, waar een bedrijventerrein is gepland © Omroep Zeeland

Moties en amendementen

Vervolgens werd een aantal moties en amendementen ingediend om het plan voor een bedrijventerrein aan te scherpen, aan te passen of zelfs helemaal af te wijzen. De SP en D66 wilden via een amendement voorkomen dat er een bedrijventerrein komt. "Niemand wil het," aldus SP-raadslid Inge Tupanwel. Ad van de Kreeke van D66 vond dat de behoefte voor een bedrijventerrein nog onvoldoende is aangetoond en dat aangedragen alternatieven (andere locaties) niet serieus zijn onderzocht. Van de Kreeke vond dat het twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen tijd was voor de politieke partijen om kleur te bekennen en duidelijk te maken wie voor en wie tegen het plan is.

Geen licht, stank en herrie

Peter de Doelder van de Partij van de Arbeid was voor het plan, mits de overlast voor omwonenden zo goed mogelijk wordt beperkt. Dus geen overlast in de nachtelijke uren, maar ook "aandacht voor stankoverlast, licht en dergelijke." Ook vestiging van bedrijven in de vervuilende milieucategorie hoger dan 4.1 moet worden vermeden. Samen met de ChristenUnie diende de PvdA een motie in om dit mogelijk te maken.

Nog een echt besluit

Wim Kant van het CDA benadrukte dat het deze avond nog niet ging om de definitieve beslissing of er wel of een bedrijventerrein komt. Dat besluit wordt pas na de verkiezingen genomen. Kant bracht onder de aandacht dat de Middelburgse raad destijds aan het college zelf om een exploitatieopzet heeft gevraagd. Benno Nieuwenhuis van de VVD zei vooral te willen dat het geld terugkomt dat destijds is geïnvesteerd in het plan.
Hier is het bedrijventerrein gepland, tussen de A58 en de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland
Hier is het bedrijventerrein gepland, tussen de A58 en de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland © Omroep Zeeland
Het raadsvoorstel, de amendementen en moties werden vervolgens in stemming gebracht. Een amendement van D66 en de LPM werd op een punt na verworpen. Een motie amendement van de PvdA en de ChristenUnie werd aangenomen. Afgesproken werd onder andere in gesprek te gaan met omwonenden en bedrijven in de buurt van de Trekdijk over de randvoorwaarden voor vestiging van bedrijven in het gebied. Ook is het de bedoeling om zwaar verkeer te weren uit het dorp Nieuw- en Sint Joosland.

Stemverdeling

Tegen het raadsvoorstel zelf, dat dus ging over de exploitatie opzet, stemden de LPM, D66. GroenLinks, de SP en één CDA'er. Voor het raadsvoorstel waren CDA, VVD, CU, SGP en PvdA. Met zestien stemmen voor en dertien stemmen tegen werd het raadsvoorstel aangenomen.

Lees ook: