'Rampweg Renesse zou een nieuw Vondelpark moeten worden'

© Omroep Zeeland / Ria Brasser
Vanwege het Amsterdamse Vondelpark zijn de huizen rondom het park erg duur. "Een typisch voorbeeld van hoe een park de omgeving heeft bepaald." De hoop is uitgesproken dat dat met de Rampweg ook zal gebeuren. Concreet houdt dat in dat het gebied meer dan alleen een weg met vakantieparken wordt. Het moet een boulevard worden waar je kunt flaneren en waar pleisterplaatsen zijn.

Ruimte voor vakantieparken

De Rampweg is de beoogde plek voor nog drie vakantieparken. Twee daarvan bestaan al op een andere plek in Renesse, maar moeten verhuizen vanwege natuurontwikkeling. De derde zou een eventueel nieuw park kunnen zijn. Over de grootte van de parken willen de bedenkers nog geen uitspraak doen. "We willen eerst plannen voor het gebied maken. Daarna gaan we pas kijken hoe groot die parken dan worden."
De raad van Schouwen-Duiveland vindt dat lastig. Verschillende raadsleden geven aan toch liever een realistisch en concreet plan te zien. De bedenkers gaven aan daar verder mee aan de slag te gaan. De Rampweg is in de Kustvisie omschreven als aandachtsgebied. De gemeente moet dat gebied dus nog verder ontwikkelen binnen de regels die in Kustvisie opgesteld zijn.