'Veel problemen in Bossenburgh opgelost', maar leefbaarheid kan beter

© Omroep Zeeland

Tien verbeterpunten

De Bossenburghse wijkagent, de GGD, de gemeente en inwoners werkten sinds begin vorig jaar aan een plan om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Niet dat het leven in Bossenburgh zo slecht is, volgens Liane Stork van de wijkraad "maar het kan altijd beter": "Tien jaar geleden was het een wijk met problemen, maar daar zijn er al heel veel van opgelost."
Volgens Stork zijn de mensen in de wijk vandaag de dag positief, omdat er een prettig leefklimaat heerst en er grote saamhorigheid is. De tien verbeterpunten die in het plan staan gaan onder meer over verkeersveiligheid, afval op straat en het aanzicht van de wijk.
Verbeterpunten Bossenburgh

Communicatie

Centraal punt in het plan is de communicatie in de wijk. Meer contact tussen buurtbewoners moet ervoor zorgen dat het onderling respect vergroot wordt. Dat wordt nu al geprobeerd door de wijkvereniging, maar de leeftijdsspreiding in de verenging kan beter. "Er kunnen meer ouderen bij betrokken worden en jongeren vanaf vijftien jaar zijn ook een aandachtspunt."
De wijkraad gaat snel met de gemeente om de tafel zitten om het plan te bespreken en uit te voeren.
Wijk Bossenburgh

Lees ook: