Waterschap: situatie nu totaal anders dan in 1953

Dijkgraaf Toine Poppelaars maakt zich geen zorgen over de veiligheid in geval van een nieuwe Watersnoodramp
Ten tijde van de ramp telde Zeeland nog 101 gemeenten en ruim 200 waterschappen. Tholenaar Kees Slager stelde in zijn boek De Ramp, dat veel bestuurders tijdens de rampnacht faalden. Ze namen de dreiging niet serieus, aarzelden of raakten de kluts kwijt.

Slager vreest voor dorpen

Nu zijn er 13 Zeeuwse gemeenten en is er één Zeeuws waterschap. Maar Slager vreest voor daadkracht in de dorpen. "Vroeger namen daar de burgemeester of de dijkgraaf de leiding. Ook al hebben die het in de rampnacht niet altijd goed gedaan, je wist in ieder geval bij wie je moest beginnen. Die bestuurders zijn er nu niet meer in de dorpen. Naar wie moet ik toe als er wat gebeurt?"
© Omroep Zeeland
Met één groot, professioneel waterschap zijn aanspreekpunten in de dorpen verdwenen, erkent Poppelaars. Maar het waterschap en de Veiligheidsregio Zeeland zouden goed voorbereid zijn op een ramp. "Er liggen uitgebreide evacuatieplannen en er zijn overal moderne communicatiemiddelen. Het waterschap heeft eigen mensen in dienst, die in geval van nood ter plekke aanwezig zijn om andere mensen aanwijzingen te geven. Je moet dan niet afhankelijk zijn van vrijwilligers."
<p>Iedere polder had in 1953 zijn eigen bestuur, zonder dat de leden veel verstand hadden van bijvoorbeeld de veiligheid van de dijken. Dijkgraaf Poppelaars "De bestuursleden, zoals de dijkgraaf, deden dat waterschapswerk erbij. Die hadden hun hoofdwerk op de boerderij. Degene met de meeste grond, werd meestal dijkgraaf." Ook afkomst zoals een adellijke titel speelde een rol. </p>

Wat als stroom wegvalt?

Maar wat als de stroom uitvalt, zoals Kees Slager stelt, en de moderne communicatiemiddelen vallen uit, omdat bijvoorbeeld zendmasten buiten werking zijn? "In de voorlichting vanuit het waterschap geven we ook aan dat mensen op zolder behalve voldoende drinkwater ook bijvoorbeeld een transistorradio op batterijen bij hebben, zodat je via de rampenzender op de hoogte blijft; Omroep Zeeland in dat geval."
© Omroep Zeeland
Volgens Poppelaars zijn de omstandigheden heel anders dan in 1953. "Kijk naar de weersvooruitzichten. 65 jaar geleden kreeg je een dag van tevoren een telex, Nu krijg je dagen van tevoren nauwkeurige voorspellingen, zodat je je beter kunt voorbereiden."