Leegloop Zeeuwse platteland veel minder sterk

De Staat van Zeeland
De Staat van Zeeland © OZ
Directe aanleiding voor die aanvulling (men noemt het een 'addendum', en nadrukkelijk geen rectificatie) is de becijfering door de PZC van de ontvolking. Die is grotendeels veroorzaakt door een definitiewijziging, zo ontdekte de PZC, door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Want het CBS heeft na 2009 enkele Zeeuwse kernen die eerst slechts een dorp waren tot 'stedelijk gebied' bestempeld. Zo kunnen duizenden Zeeuwen, zonder ooit te zijn verhuisd toch van 'plattelanders' in dezelfde tabellen plotseling 'stedelingen' worden.
Met dat cijfer van '28.000' wordt in de Staat van Zeeland juist onderbouwd dat het Zeeuwse platteland leegloopt en ontvolkt.

Trend

"Maar het doet niets af aan de trend", zegt onderzoeker Dick van der Wouw van het ZB Planbureau. "Ook al moet je nu zeggen dat de termen 'leegloop' en 'ontvolking' te zwaar zijn aangezet."
Volgens Van der Wouw is de verstedelijking van Zeeland op meer gegevens gebaseerd dan alleen op bovenstaand cijfer van het CBS. Er is ook gekeken naar een verhuisonderzoek van de Zeeuwen uit 2016 waaruit de trek naar de stad blijkt. En de enquête onder 12.000 Zeeuwen die vorig jaar werd gehouden duidde op hetzelfde. Van de respondenten die zeiden verhuisplannen te hebben gaf 72 procent als reden dat de stad meer te bieden heeft.