ING: Zeeuwse economie vervuilendst van allemaal

Affakkelen bij Dow Terneuzen in december vorig jaar
Affakkelen bij Dow Terneuzen in december vorig jaar © Sammie Zegers
De grootste veroorzakers van broeikasgas in Zeeland zijn kunstmestfabriek Yara en plasticfabriek Dow, beide in de gemeente Terneuzen. Die stoten zoveel broeikasgas uit dat Terneuzen zelfs in absolute top 5 van Nederlandse vervuilendste steden staat, maar nog wel onder Amsterdam en Rotterdam.
De ranglijsten zijn vandaag gepubliceerd in het Regiobericht Energietransitie van het ING Economisch Bureau.
Broeikasgas (een verzamelnaam voor CO2, methaan en lachgas) wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. De vervuiling blijft in de bovenste luchtlagen hangen, sluit de atmosfeer af en voorkomt dat overtollige warmte naar het heelal kan ontsnappen. Uitgerekend is hoeveel broeikasgassen per provincie worden geproduceerd en wat de totale economie van iedere provincie oplevert, het Bruto Regionaal Product (BRP).

Grafiek

De provincie Utrecht blijkt dan de groenste economie te hebben (naar verhouding veel kantoren) en Zeeland (naar verhouding veel chemische industrie) de grauwste.
<p><strong>Wat is het Bruto Regionaal Product?</strong></p><p>De totale geldwaarde van alle goederen en diensten die door een gebied (regio) in een jaar worden geproduceerd. Gekeken wordt naar de waarde (in geld uitgedrukt) die men toevoegt aan het ingekochte product, voordat het weer verkocht wordt. </p>
In absolute zin is Zuid-Holland de vervuilendste provincie van Nederland. In de regio rond Rotterdam staan de meeste grote fabrieken. Maar grote toppers staan ook buiten Zuid-Holland.
De ING-bank publiceerde namelijk ook een Top 15 van vervuilende industrieën in ons land. Op nummer 1 en 2 staan respectievelijk de Eemshavencentrale en Tata Steel in IJmuiden. Yara in Sluiskil is het hoogst genoteerde Zeeuwse bedrijf met 3,7 megaton broeikasgas in 2016 en Dow staat op de tiende plaats in ons land met 2,7 megaton.

Opgave

Aanleiding voor het ING-rapport is de opgave voor ons land, in het kader van het internationale Parijs-akkoord, om de uitstoot van CO2 aanzienlijk te verminderen. Die moet in 2050 minstens 77 procent zijn verminderd ten opzichte van wat op dit moment door de Nederlandse economie wordt veroorzaakt.