Brandbrief Perkpolder: De provincie laat ons in de steek

Brandbrief Perkpolder: De provincie laat ons in de steek
Brandbrief Perkpolder: De provincie laat ons in de steek © OZ
Charles Heiszler kijkt over westelijke Perkpolder uit
Charles Heiszler kijkt over westelijke Perkpolder uit © OZ
De omwonenden hebben zich verenigd in de stichting Schone Polder. De gemeente Hulst wil de westelijke Perkpolder ophogen om er een golfbaan met uitzicht op zee aan te leggen. Omwonenden zijn fel tegen, omdat ze bang zijn dat de grond waarmee Hulst dat wil doen ernstig vervuild is.
Wij vinden dat meten met twee maten. Het grote verschil met Thermphos is dat hier nog kansen liggen om een milieuramp te voorkomen.
Brandbrief stichting Schone Polders
In de brief wijzen ze de commissaris op zijn verantwoordelijkheden op het gebied van volksgezondheid en veiligheid. De stichting verbaast zich erover dat Han Polman zich wel druk maakt over de gezondheid en de veiligheid bij Thermphos, maar dat hij zwijgt als het gaat over de plannen met de westelijke Perkpolder. In de brief schrijven ze: "Wij vinden dat meten met twee maten. Het grote verschil met Thermphos is dat hier nog kansen liggen om een milieuramp te voorkomen."
Aanvankelijk trokken de gemeente Hulst en de provincie samen op bij de plannen voor de westelijke Perkpolder. Maar in de zomer stapte de provincie plotseling uit het project. Volgens de stichting lijkt het er nu op dat het provinciebestuur daarmee zijn verantwoordelijkheid probeert af te schudden. In de brief wijzen ze erop dat het al eerder misging bij Perkpolder. Voor de nieuwe zeedijk die is aangelegd nadat een stuk grond is ontpolderd, is volgens de stichting ook grond van bedenkelijke kwaliteit gebruikt. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel of de dijk wel sterk genoeg is en of er gezondheidsrisico's voor de omwonenden zijn.

'Kom in actie!'

De stichting schrijft: "Wij doen een ernstig beroep op u als commissaris van de Koning, verantwoordelijk voor de veiligheid in Zeeland. Verschuil u niet langer achter Rijkswaterstaat en neem alsnog zelf uw verantwoordelijkheid en kom in actie!" In de brief wijst de stichting de commissaris van de Koning erop dat zowel de volksgezondheid als de waterveiligheid ernstig gevaar lopen.
De stichting Schone Polder is van oordeel dat de provincie zich niet aan haar zorgplicht mag onttrekken: "Jarenlang was de provincie de grote trekker van het project. Het feit dat de provincie er nu is uitgestapt en de gronden heeft verkocht betekent niet dat de provincie kan wegkijken voor deze zware problematiek. We gaan er vanuit dat het provinciebestuur er alles aan doet om onze bezorgdheid weg te nemen en daadkrachtig op te treden."

Reactie Han Polman

Commissaris van de Koning Han Polman laat weten dat hij de brief serieus neemt. Hij gaat de brief zorgvuldig bestuderen en belooft binnenkort met een reactie te komen.

Lees ook: