Raad van State buigt zich over de 31 bezwaren tegen hoogspanningsverbinding

Raad van State buigt zich over de 31 bezwaren tegen hoogspanningsverbinding
Raad van State buigt zich over de 31 bezwaren tegen hoogspanningsverbinding © OZ
Animatie 380kV-hoogspanningsmasten in Zeeuws landschap
Animatie 380kV-hoogspanningsmasten in Zeeuws landschap © Omroep Zeeland
De ingediende beroepen komen vooral van omwonenden, maar ook enkele bedrijven en organisaties, zoals de dorpsraad Borssele dienden bezwaar in. Zij zijn bang voor overlast en voor gezondheidsschade als gevolg van de hoogspanningsverbinding. Verder vrezen ze dat de natuur ernstige schade zal oplopen als gevolg van de hoogspanningsverbinding. De bedrijven voeren aan dat zij schade lijden door de hoogspanningsverbinding, die in sommige gevallen over hun bedrijfsterreinen zal lopen.

Huidige verbinding vol

Volgens netbeheerder Tennet is de huidige hoogspanningsverbinding vanuit Borssele vol. Daardoor voldoet Tennet niet aan de eisen die gesteld zijn in de wet. Zo zouden er risico's zijn bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Ook is er geen ruimte meer beschikbaar om de stroom van nieuwe productielocaties te transporteren, wat ook een wettelijke verplichting is. Dat geldt bijvoorbeeld voor het transporteren van de energie die straks vrijkomt van de windmolenparken die voor de kust gebouwd gaan worden.
Hoogspanningskabels
Hoogspanningskabels © OZ
<p>De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten hebben vorige week met TenneT afspraken gemaakt over natuurcompensatie in het gebied van het nieuwe 380kV tracé. Er worden straks allerlei maatregelen genomen, met name voor vogels in het gebied. </p>
Tennet heeft in opdracht van de minister een quickscan uitgevoerd naar de technische mogelijkheden tot het gedeeltelijk ondergronds brengen van de nieuwe verbindingen. In het Zeeuwse deel van het tracé is dit echter geen optie volgens Tennet, omdat de leveringszekerheid onvoldoende gegarandeerd kan worden. In het Brabantse deel van het tracé is ondergrondse aanleg van maximaal tien kilometer wél mogelijk.

Ondergronds is ingewikkeld en duur

380 kV-verbindingen worden bijna altijd bovengronds aangelegd. De hoge spanning en het enorme vermogen dat op deze lijnen staat maakt het technisch ingewikkeld om ze als grondkabel aan te leggen. Ook zou de betrouwbaarheid van grondkabels voor 380 kV minder zijn. Daarnaast zijn de aanleg en het onderhoud van ondergrondse verbindingen duurder.
Het is mogelijk om een klein stukje van het Zeeuwse tracé ondergronds aan te leggen. Dat zal gebeuren bij Krabbendijke, maar dat kan pas als het oostelijk traject in Brabant helemaal klaar is. Het stuk wordt dus eerst bovengronds aangelegd en pas jaren later zal een ondergrondse kabel een optie zijn.
De uitspraak van de Raad van State wordt rond mei verwacht. Ondanks dat er nog geen definitieve uitspraak is, zijn er al wel werkzaamheden gaande. Zo wordt al gewerkt aan een hoogspanningsstation in Rilland en vinden er veldonderzoeken plaats op locaties van het nieuwe hoogspanningstracé. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden die mogen plaats vinden onafhankelijk van de uitspraak.

Lees ook: