Deze mensen ontvangen in 2018 een Four Freedoms Award

Deze mensen ontvangen in 2018 een Four Freedoms Award
Deze mensen ontvangen in 2018 een Four Freedoms Award © Virunga.org

'De vrouw die de wereld moet redden'

De Guardian omschreef haar ooit als 'de vrouw die de wereld moet redden van het broeikaseffect'. Christiana Figueres Olsen uit Costa Rica zette zich samen met haar collega's jaren in voor de totstandkoming van het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Als vertegenwoordiger van alle betrokkenen ontvangt ze op 16 mei de Internationale Four Freedoms Award.
Christiana Figueres op de wereld klimaattop in Bonn in 2015.
Christiana Figueres op de wereld klimaattop in Bonn in 2015. © ANP Foto

Vrijheids van meningsuiting boven alles

Al meer dan twintig jaar steunt de Turkse journalist Erol Önderoglu vervolgde journalisten in Turkije. De correspondent van Verslaggevers Zonder Grenzen schreef meer dan 4.600 artikelen en columns over schendingen van persvrijheid en liet zich niet afschrikken door bedreigingen en opsluiting. Hij ontvangt de award voor Vrijheid van meningsuiting.
De Turkse journalist Erol Önderoglu ontvangt de award voor de Vrijheid van Meningsuiting.
De Turkse journalist Erol Önderoglu ontvangt de award voor de Vrijheid van Meningsuiting. © ANP Foto

Een bisschop met een droom

De award voor vrijheid van godsdienst gaat naar bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan. Een bruggenbouwer die zich sinds de jaren '60 inzet voor vrede in Zuid-Soedan, zonder zijn optimisme en visie te verliezen. Zo kreeg hij het voor elkaar het vredesdorp Kuron te stichten, waar verschillende etnische groepen vreedzaam samenleven, iets wat verre vanzelfsprekend is in het door geweld geplaagde Zuid-Soedan.
Bisschop Paride Taban ontvangt de award voor vrijheid van godsdienst.
Bisschop Paride Taban ontvangt de award voor vrijheid van godsdienst. © PAX

Belgische natuurbeschermer

De Belgische edelman Emmanuel de Merode is sinds 2008 directeur van het Virungapark in Congo waar hij zich inzet om de flora en fauna te beschermen. Dat dit een gevaarlijke opdracht is, bleek eens te meer toen hij in 2014 een aanslag op zijn leven overleefde. Niet alleen de natuur gaat hem aan het hart, hij probeert met het samenwerkingsverband van de Virunga Alliance vrede en welvaart te bevorderen in Congo. Namens dat samenwerkingsverband neemt De Merode op 16 mei de award voor vrijwaring van gebrek in ontvangst.
Emmanuel de Merode ontvangt de award voor vrijwaring van gebrek.
Emmanuel de Merode ontvangt de award voor vrijwaring van gebrek. © Virunga.org

Van kindslaaf naar voorvechtster

Ze werd meer dan elf jaar uitgebuit als huisslaaf, tegenwoordig zet de Nepalese Urmila Chaudhary zich in om een einde te maken aan kinderslavernij én komt ze op voor de rechten van meisjes. Met haar non-profit organisatie spoort ze kindslaven op, maakt ze contact tussen lotgenoten mogelijk en stimuleert ze bewustwording in omringende gemeenschappen. Chaudhary ontvangt de award voor vrijwaring van vrees.
Urmila Chaudhary ontvangt de award voor vrijwaring van vrees.
Urmila Chaudhary ontvangt de award voor vrijwaring van vrees. © Plan Nederland
<p><strong>Wat zijn de Four Freedoms Awards?</strong></p><p>De Four Freedoms Awards worden sinds 1982 ieder jaar uitgereikt aan mensen en organisatie die 'op inspirerende wijze invulling geven' aan de Vier Vrijheden van de Amerikaanse president Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. In de even jaren vindt de uitreiking plaats in Middelburg, in de oneven jaren in New York. In de Verenigde Staten maken alleen Amerikanen kans op een Four Freedoms Award. </p><p>Eerder maakten prinses Juliana (1982), de Dalai Lama (1994), Desmond Tutu (1998), Nelson Mandela (2002), Malala Yousafzai (2014) en Angela Merkel (2016) de reis naar Middelburg om een Four Freedoms Award in ontvangst te nemen. Bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards zijn ook altijd leden van de koninklijke familie aanwezig. </p>
Deze vijf mensen ontvangen in 2018 een Four Freedoms Award