Rapport: schaduwtol om Westerscheldetunnel tolvrij te maken

De tolpoortjes bij de Westerscheldetunnel
De tolpoortjes bij de Westerscheldetunnel © Omroep Zeeland
En als de tunnel niet tolvrij wordt gemaakt, zeggen de opstellers, zullen de Zeeuws-Vlamingen zich afwenden van de rest van Zeeland en zich steeds meer op België richten.

Aanbeveling voor schaduwtol

Om de tunnel af te betalen moet tot 2033 (dus nog vijftien jaar) tol worden geheven. De rapportschrijvers doen de aanbeveling om het Rijk deze tol te laten betalen, in de vorm van wat zij 'schaduwtol' noemen. Dat wil zeggen: al het verkeer dat door de tunnel rijdt, wordt geteld en het rijk betaalt achteraf het verschuldigde bedrag hiervoor.
"Laat onderzoeken of dit een eenvoudig en reëel alternatief is", zeggen de rapportschrijvers. Omdat het rijk ook twee andere tunnels in ons land met schaduwtol betaalt, kan dat ook hier. En in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III staat dat er geld beschikbaar is om regionale knelpunten op te lossen.
<p>Of het kabinet dat echt gaat doen is de vraag. Het ligt voor de hand dat Den Haag de tunnel als een Zeeuwse zaak beschouwt. In 2009 nog heeft het Rijk de hele tunnel juist aan de provincie Zeeland verkocht, zodat die de tolopbrengsten ervan kon gaan gebruiken voor de financiering van de Sluiskiltunnel. </p>
Renovatie aan de tunnel
Renovatie aan de tunnel © Westerscheldetunnel
Het rapport is vanavond gepresenteerd aan de gemeenteraad. Met name de PvdA in de gemeenteraad heeft het tolvrij maken al heel wat jaren in het verkiezingsprogramma staan. De rapportschrijvers zien alleen maar grote voordelen in het afschaffen van de tunneltol.

Tolvrij = aantrekkelijker

Zeeuws-Vlaanderen (vanwege de goedkope huizen) wordt aantrekkelijker als woongebied voor de lagere en midden-inkomensgroepen uit andere delen van Zeeland. De arbeidsmarkt wordt groter en Zeeuwse bedrijven krijgen een groter speelveld. "Arbeidsmarkten, maar ook huizenmarkten en winkelmarkten zullen meer als één geheel gaan functioneren. Een substantiële integratie van markten hebben we reeds zien ontstaan bij de opening van de Westerscheldetunnel. De opheffing van de tolheffing zal dit proces verder versterken."

Concentratie

Het tolvrij maken levert een forse verkeerstoename op: een gevolg van de schaalvergroting en concentratie van het onderwijs en de zorgsector in Zeeland. Volgens het rapport zal vooral het stedelijk gebied Vlissingen-Middelburg gaan profiteren van die concentratie. Terneuzen is als stad te klein en te weinig compact om zelfstandig als stedelijk centrum te kunnen functioneren. Alleen het Scheldetheater daar heeft voldoende kwaliteiten om ook een verkeersstroom van de andere kant van de Westerschelde op gang te brengen.
Rapport Tolheffing Westerscheldetunnel

Lees ook: