Miljoeneninvestering in Vlissingse haven: zestig banen erbij

Miljoeneninvestering in Vlissingse haven: zestig banen erbij
Miljoeneninvestering in Vlissingse haven: zestig banen erbij © Jos de Witte
Industriegebied Sloe in Vlissingen-Oost
Industriegebied Sloe in Vlissingen-Oost © Adrie de Willigen
De terminal wordt gebouwd aan de monding van de Sloehaven. Het bedrijfsterrein heeft een oppervlakte van ruim acht hectare, globaal zo'n zestien voetbalvelden. De terminal is goed voor een extra aanvoer van vijf tot zeven miljoen ton vloeibare bulk per jaar.
Versterkte positie
Naast de terminal komt er ook een steiger voor het lossen en laden van zeeschepen en binnenvaartschepen. Het is de bedoeling dat de bouw van de terminal volgend jaar begint, waarna Alpha Terminals het terrein in 2020 in gebruik neemt.
Mike van Croonenburg, directeur van de Nederlandse vestiging van Alpha Terminals, over de investering van 250 miljoen
De havens van Vlissingen-Oost en Terneuzen maken sinds december deel uit van de fusiehaven North Sea Port. De investering van Alpha Terminals versterkt de positie van North Sea Port als haven voor vloeibare goederen. Momenteel neemt vloeibare bulk een derde van de overslag via zeevaart in. Alpha Terminals wil haar eigen kantoor vestigen in een verdieping van het gebouw van Thermphos.
Haveninvestering 250 miljoen