Veerenaren het rijkst, Vlissingers het armst

Badpaviljoen in Domburg
Badpaviljoen in Domburg © Ineke de Jong-Schrier
Ter vergelijking, het vermogen van het doorsnee Nederlandse huishouden is 22.100 euro, dus het dubbele van dat van de Vlissingers. Met 'vermogen' bedoelt het CBS alle bezittingen qua bankrekening, aandelen en het bezit van een eigen huis, minus alle schulden van dat huishouden. Contant geld, juwelen en antiek zijn niet mee gerekend.
Maar in vergelijking met Rotterdamse huishoudens valt het in Vlissingen wel mee, want in de Maasstad blijft de doorsnee-vermogensmeter op 1900 euro steken. En in Laren (Noord-Holland) zijn ze veel rijker dan in Veere. Het doorsnee-vermogen is in dat villadorp 281.000 euro.

Ontwikkeling

In onderstaande grafiek wordt de vergelijking gemaakt met 2014. Over de hele linie is er een stijging te zien, vergelijkbaar met de landelijke trend. Alleen in Reimerswaal, Tholen en Sluis is er een daling.

Grafiek

Op provincieniveau is Zeeland overigens de rijkste provincie van Nederland. Het Zeeuwse doorsnee-vermogen is 54.500 euro, dat is een stuk hoger dan het doorsnee-vermogen van huishoudens in Brabant van 38.700 euro, waarmee die provincie op de tweede plaats staat.
Bij het relatief hoge vermogen van de Zeeuwen speelt ook de vergrijzing een rol. Bij het vermogen telt namelijk ook het eigen woningbezit mee en schulden, zoals een hypotheek, worden daarvan afgetrokken. In vergrijsde gebieden wonen relatief veel mensen de hypotheek op hun woning al grotendeels hebben afgelost, daardoor valt het doorsnee-vermogen in die gebieden hoger uit.

Doorsnee

Het CBS gebruikt de term 'doorsnee' voor dit soort statistiek. Bewust is niet gekozen voor 'gemiddelde', omdat dan enkele uitschieters naar boven (van een paar hele rijke mensen) het beeld kan vertekenen. In dit geval is de doorsnee hetzelfde als de mediaan. Alle huishoudens zijn per gemeente op volgorde van vermogen op een rij gezet en dan wordt het huishouden in het midden aangewezen als mediaan of doorsnee.