Meer deelnemers dan verwacht voor cursus over het waterschap

Kantoor Waterschap Middelburg
Kantoor Waterschap Middelburg © Waterschap Scheldestromen

Theoretische kennis

De cursus Actief voor het waterschap is ontwikkeld door ProDemos in samenwerking met de Unie van Waterschappen en de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta. Het is de bedoeling dat deelnemers aan de cursus hun theoretische kennis over het waterschap vergroten en meer te weten komen over de plaats van het waterschap in het Nederlandse politieke bestel.

Effectief vergaderen

Er wordt ook gewerkt aan het verbeteren van vaardigheden, zoals effectief vergaderen. Gastdocenten geven presentaties en de deelnemers ontmoeten ook mensen die nu actief zijn in de waterschappen, zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur.
Verslag eerste avond cursus waterschap