Adnan droomt van baan in de kas

Opleidingskas wil aan de slag met statushouders
Bedrijfsleider Denny Snel van het VOC ziet het aantal werkzoekenden afnemen. In zijn opleidingskas worden mensen die op zoek zijn naar een baan omgeschoold tot kasmedewerker. In tijden van de economische crisis stroomden minstens dertig werkzoekenden per jaar door naar een baan bij één van de naastgelegen glastuinbouwbedrijven.

Statushouders

In 2016 en 2017 zijn er tussen de 65 en 70 werkzoekenden gestart aan een opleiding. Sinds vorig jaar werkt de opleidingskas samen met de gemeente Borsele en Zelzate om ook werkzoekenden uit die regio's op te leiden. Daartussen zitten inmiddels veel statushouders. maar het tekort aan kasmedewerkers is daarmee niet opgelost, want statushouders kunnen volgens Snel minder uren in de kas werken.
Maar negentien werkzoekenden zijn in 2017 doorgestroomd naar een baan, omdat er nog veel hun opleiding in de kas moeten afronden. Oorzaak van de vertraging: de inburgeringscursus die statushouders moeten volgen. Snel: 'Door de inburgeringscursus kunnen statushouders hooguit twee volledige dagen in de kas werken. De verwachting is dat we dit jaar weer rond de zeventig aanmeldingen hebben, maar de vraag is of we met de statushouders erbij alle werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder achterstanden op te lopen in de kas."
Vandaar dat we het wel zien zitten met de statushouders. Ze zijn hier al in de regio en willen ook aan het werk.
Paprikateler Johan Gunter van 4Evergreen

Inburgeringscursus

Paprikateler Johan Gunter van 4Evergreen erkent het probleem dat statushouders ondervinden om aan de slag te gaan in de kassen. Voor hem wordt dat probleem alleen maar nijpender. Gunter breidt de komende jaren uit met 27 hectare kas, goed voor 150 extra banen. "Vandaar dat we het wel zien zitten met de statushouders. Ze zijn hier al in de regio en willen ook aan het werk."
De twee bedrijfsleiders zijn in gesprek met de Zeeuws-Vlaamse gemeentes om te kijken of het mogelijk is de inburgeringscursus en het werk beter op elkaar te laten aansluiten. Zo denkt Gunter er aan om de inburgeringcursus in zijn bedrijf te houden.

Adnan hoopt aan de slag te kunnen

Momenteel worden vijftien statushouders opgeleid in het opleidingscentrum naast hun inburgeringscursus. Snel verzorgt extra Nederlandse lessen. Allemaal om ze zo snel mogelijk aan een echte baan te helpen en het tekort aan personeel op de Axelse Vlakte in te dammen. Eén van de statushouders die in de kas werkt is Adnan Shikho uit Syrië.
Adnun Shikho uit Syrië volgt een opleiding in de kas
Adnun Shikho uit Syrië volgt een opleiding in de kas © Omroep Zeeland
Hij is bijna klaar met zijn opleiding in de kas, maar heeft nog geen idee wat hij daarna gaat doen. "Ik hoop dat ik aan de slag kan bij één van de glastuinbouwbedrijven. Want ik vind het werk erg leuk."