21 miljoen euro voor Zeeuws laboratorium

21 miljoen euro voor Zeeuws laboratorium
21 miljoen euro voor Zeeuws laboratorium © Omroep Zeeland
De handtekeningen zijn gezet: groen licht voor het Joint Research Center

Enorme blikvanger

Het is de bedoeling dat het laboratorium een enorme blikvanger gaat worden in het centrum van Middelburg. Het gebouw komt tegenover de hoofdkantoren van Delta en Rijkswaterstaat te staan. Het krijgt vijf verdiepingen en aan de kant van de weg komt een grote glazen pui. Iedereen die er vanaf september 2020 langs rijdt, kan dan naar binnen kijken en zien hoe honderden studenten bezig zijn met onderzoeken waar vooral het Zeeuwse bedrijfsleven een stap vooruit mee kan maken.
Dit laboratorium moet Zeeland een stap vooruit helpen
Het laboratorium gaat zich richten op de thema's energie, water en voedsel. Kennis die daarover in de Zeeuwse Delta wordt opgedaan, kan handig zijn voor de hele wereld omdat een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in een Delta-gebied woont. Daar lopen ze allemaal tegen dezelfde problemen aan op het gebied van energie, water en voedsel. Het Zeeuwse laboratorium wil oplossingen bieden en antwoord geven op die vraagstukken.
<p><strong>Energie</strong></p><p>Op energiegebied gaan studenten in het laboratorium zoveel mogelijk kennis opdoen over windmolens, zonnepanelen en getijdecentrales. Die kennis is belangrijk voor het halen van de klimaatdoelen. Wereldwijd is afgesproken dat de CO2-uitstoot omlaag moet. Zeeland wil daar met het laboratorium een bijdrage aan leveren.</p><p><strong>Water</strong></p><p> Als het om kennis over water gaat is Zeeland een uitgelezen gebied voor onderzoek. Daarbij gaat het onder meer om veiligheid, verzilting en slimme maatregelen tegen watertekorten wereldwijd. </p><p><strong>Voedsel</strong></p><p> Omdat Zeeland een provincie is van visserij en landbouw richt het laboratorium zich ook op voedsel. Wat zijn de mogelijkheden voor het kweken van vis op land en het maken van voedsel met zeewier? Ook gaan studenten kijken hoe boeren drones, robots en satellieten zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten bij het beheren van hun landerijen. </p>
Het Joint Research Center gaat 20,7 miljoen euro kosten en wordt daarmee één van de grootste projecten in Zeeland. De rijksoverheid en de provincie betalen er samen 12 miljoen euro aan mee. De rest van het geld neemt de Hogeschool Zeeland voor zijn rekening. Toch gaan niet alleen studenten van de HZ aan de slag in het laboratorium. Ook studenten van het University College Roosevelt en ROC Scalda gaan er onderzoek doen. Volgens de directie van de drie onderwijsinstellingen gaat het om een samenwerking die uniek is in Nederland.
Hoe deze drie mannen samen iets unieks opzetten
De komst van het grote laboratorium naar Middelburg is het meest tastbare resultaat van de Commissie Balkenende. Die kwam in 2016 met adviezen hoe de Zeeuwse economie een stevige duw in de rug kon krijgen. Balkenende stelde dat het onderwijs in Zeeland veel beter moest worden afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven. Om dat voor elkaar te krijgen vond hij dat Zeeland een laboratorium nodig had waar studenten onderzoek kunnen doen waar bedrijven wat aan hebben.

'Honderden nieuwe studenten naar Zeeland'

Zeeuwse overheden en onderwijsinstellingen verwachten veel van het nieuwe laboratorium. Ze denken dat er honderden nieuwe studenten naar Zeeland komen en dat zorgt voor werk voor tientallen docenten. Door het onderwijs af te stemmen op de behoefte van het bedrijfsleven, wordt Zeeland aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven om zich hier te vestigen. Ook dat moet zorgen voor nieuwe banen en nieuwe inwoners.
Het is de bedoeling dat het laboratorium in september 2020 in gebruik wordt genomen.