Raad Hulst is verdeeld over tempo Perkpolder

Kaart van Plan Perkpolder
Kaart van Plan Perkpolder © OZ
Er werd gestemd over een motie van het CDA, waarin de partij oproept om haast te maken bij de uitvoering van de plannen voor Perkpolder. Maar toevallig eindigde de stemming juist door de afwezigheid van een CDA-raadslid met tien tegen en tien voor. Omdat daarmee de stemmen staakten, komt de motie nu in de volgende raadsvergadering opnieuw aan de orde.

Onderzoek

De tegenstemmers steunen het college, dat eerst wil wachten op de uitkomsten van onderzoek door Rijkswaterstaat. De onderzoekers proberen te achterhalen hoe ernstig vervuild de grond is waarmee de nieuwe zeedijk bij Walsoorden is opgehoogd. Ook is nog onduidelijk hoe vervuild de grond is waarmee in de westelijke Perkpolder de nog aan te leggen golfbaan wordt opgehoogd.
Burgemeester en wethouders van Hulst hebben daarom in december besloten om bij Perkpolder pas op de plaats te maken. De uitkomsten van de onderzoeken door Rijkswaterstaat worden over een paar weken verwacht. Naar aanleiding van de commotie geven deskundigen binnenkort opheldering over de grond voor de golfbaan. Het gaat over zogenoemde grond van industriële klasse. Dat is grond die is vervuild, maar binnen de mate waarin dat wettelijk is toegestaan.

Risico

Door die grond te gebruiken loopt Hulst het risico om voor vijftien miljoen euro het schip in gaan. Daarvoor waarschuwt de Bredase advocaat Roger Hörchner. Hij heeft onderzoek gedaan op verzoek van de stichting Schone Polder. Daarin hebben bewoners en omwonenden van de Perkpolder zich verenigd. Die miljoenen zijn nodig als de vervuilde grond alsnog zou moeten worden afgegraven en afgevoerd.
SP, Progressief Hulst, Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH) en onafhankelijk raadslid Jos Van Eck waren tegen de motie. Ger van Unen van de SP stelde dat het imago van het plan Perkpolder en dat van de gemeenteraad van Hulst wordt beschadigd als de raad verdeeld stemt. En fractievoorzitter Ronnie Roctus van ABGH vroeg indiener Karel Martinet van het CDA wat het college, waarin ook het CDA zit, dan in zijn ogen anders zou moeten doen dan nu.

Golfbaan en jachthaven

Het plan Perkpolder omvat de bouw van enkele honderden woningen en een hotel rondom de voormalige veerhaven. Ook is de aanleg van een golfbaan en een jachthaven voorzien. De eerste plannen stammen uit 2003. De gemeente Hulst draagt het plan in haar eentje. Private partijen en de provincie hebben zich inmiddels teruggetrokken.

Lees ook: