Wegenbelasting gaat met 15 euro omhoog

Zeeuwse automobilisten gaan vanaf 2019 waarschijnlijk meer wegenbelasting betalen. Het gaat om 15 euro per jaar. Volgens het dagelijks provinciebestuur is de maatregel noodzakelijk vanwege de penibele financiële situatie van de provincie. Provinciale Staten moeten nog instemmen met het besluit.
Snelweg A58 bij nacht
Snelweg A58 © Jordy Reijnhout
Zeeland krijgt al sinds 2013 tien miljoen euro minder uit Den Haag dan waar de provincie eigenlijk recht op heeft. Reden voor die korting: de provincie kreeg lange tijd een forse winstuitkering van Delta. Daardoor kreeg Zeeland dus miljoenen euro's minder van het Rijk dan waar de provincie recht op heeft als je kijkt naar het aantal inwoners en de grootte van de provincie.
Het provinciebestuur heeft er lang bij het kabinet en andere provincies op aangedrongen om dat recht te zetten. Er is een speciale commissie in het leven geroepen om te onderzoeken hoe dat het beste kan. Die kwam onlangs met een advies.

Oneerlijk

Daarin staat dat de andere elf provincies die oneerlijke situatie zouden moeten rechtzetten door de komende drie jaar steeds 6,7 miljoen euro aan Zeeland over te maken. Maar dan moet Zeeland zelf de jaarlijkse inkomsten met 3,3 miljoen euro verhogen en dat kan alleen door een hogere wegenbelasting.
Provinciehuis door de takken heen - archieffoto
Provinciehuis door de takken heen - archieffoto © OZ
De provincie heeft het extra geld hard nodig. Zeeland staat er financieel slecht voor, onder meer vanwege de peperdure sanering van Thermphos. Daarnaast zijn er de komende jaren miljoenen nodig voor het onderhoud van Zeeuwse wegen.
De verhoging van de wegenbelasting wordt pas definitief als Provinciale Staten er mee instemmen. Het is de bedoeling dat die daar op 6 april een besluit over nemen.