Grond onder Edelweis erger vervuild dan gedacht

VLISSINGEN - Door de grotere vervuiling moet er een nieuw plan van aanpak worden gemaakt om de grond te saneren.
Dieper graven dan de huidige vier meter kan voor problemen zorgen met de grondwaterstand en voor de omliggende huizen.
Tot het nieuwe plan er is, ligt het werk stil. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor mens en milieu.