Schoondijke nog niet tevreden over vernieuwd dorpsplein

Sinds de oplevering van het nieuwe plein is er sprake van wateroverlast
Sinds de oplevering van het nieuwe plein is er sprake van wateroverlast © Omroep Zeeland
Volgens een echtpaar dat aan het dorpsplein woont, ze willen niet met naam genoemd worden, ligt de oorzaak van het probleem hoofdzakelijk bij het nieuwe riool.
"Het oude riool bestond uit betonnen buizen, die waren poreus en lieten regenwater door. Maar nu er pvc-buizen in de grond liggen, kan het water daar niet meer door en blijft het in de grond zitten."

Winkelvoorraad vergaan

De kelder van het echtpaar is als gevolg van het nieuwe riool al een paar keer ondergelopen. De winkelvoorraad die daar lag opgeslagen, hebben ze daarom weg moeten gooien.
Tot hun verbazing kunnen ze de schade niet verhalen op de gemeente, omdat de waterdichtheid van een kelder, volgens de Woningwet, de verantwoordelijkheid is van de huiseigenaar. Dat ze kunnen aantonen dat de problemen pas ontstonden nadat het riool werd aangepakt, maakt niks uit.
Sinds de oplevering van het nieuwe plein is er sprake van wateroverlast
Sinds de oplevering van het nieuwe plein is er sprake van wateroverlast © Omroep Zeeland
De gemeente Sluis laat weten het 'vervelend' te vinden voor de getroffen omwonenden, maar bevestigt dat ze inderdaad niet verantwoordelijk zijn voor de ontstane schade. Ze hebben wel een verklaring voor het probleem: "In de oude situatie werd het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Dat is nu niet meer aan de orde", zegt woordvoerder Michelle Witte.

Drainage

Als gevolg van de hoge waterstand is het planten van bomen op het vernieuwde plein uitgesteld. De gemeente gaat een drainage aanleggen om het overtollige water weg te laten lopen.
Ditzelfde systeem biedt volgens Witte geen soelaas voor de natte kelders, omdat er dan te diep moet worden gegraven en het door de verschillende grondlagen ook onmogelijk wordt gemaakt.
Verantwoordelijk wethouder Chris van de Vijver laat weten dat medewerkers van de gemeente zo snel mogelijk naar Schoondijke moeten om getroffen bewoners bij te staan met adviezen en tips om een kelder waterdicht te maken.
Dat kan onder andere door gaten te boren in de kelder of door middel van chemische injecties. Witte benadrukt dat niet alle omwonenden van het dorpsplein last hebben van natte kelders. Volgens haar gaat het om vijf woningen.

Slootwater

Behalve bewoners bijstaan met tips en adviezen is de gemeente ook in gesprek met het Waterschap Scheldestromen. De gemeente wil dat het waterpeil in de sloten omlaag wordt gebracht, zodat het overtollige water daar naartoe kan stromen.
Volgens Witte heeft niet alleen Schoondijke last van een hoger grondwaterpeil, maar speelt dit in de hele regio. De problemen zijn volgens haar dan ook niet helemaal toe te schrijven op het nieuwe riool, maar komt het ook door de 'extreme hoeveelheid' neerslag van de afgelopen periode.
De rotonde die hier eerst lag, heeft plaatsgemaakt voor een plein
De rotonde die hier eerst lag, heeft plaatsgemaakt voor een plein © Omroep Zeeland
Maar de plassen water op het vernieuwde plein zijn niet het enige probleem. Volgens Peter Tresonie die aan het dorpsplein woont en er een winkel heeft, mankeert het op het plein ook aan veiligheid.
Hoewel hij wil benadrukken dat hij heel blij is met het plein, mist hij de belijning. Hierdoor parkeren automobilisten overal en weten ze eigenlijk ook niet wat ze aan moeten met zo'n relatief grote lap beton.
De relatief hoge randen zijn volgens omwonenden onveilig en scherp
De relatief hoge randen zijn volgens omwonenden onveilig en scherp © Omroep Zeeland
Ook zijn de hoge stalen stoepranden de omwonenden een doorn in het oog. "Fietsers kunnen als ze te dicht langs de rand fietsen makkelijk en gevaarlijk vallen", zegt Tresonie. Ook hebben de randen al een aantal lekke autobanden opgeleverd. "En dat is niet goed voor de zaken", merkt Tresonie op.

Met taxi naar huis

"Met Kerst kwamen twee klanten hun buffet ophalen, maar bij het parkeren raakten ze de opstaande rand en hadden ze een lekke band. In plaats van met de eigen auto moesten ze met de taxi naar huis."
Peter Tresonie over nieuw dorpsplein
De Dorpsraad is in overleg met de gemeente hoe dit kan worden opgelost. De gemeente heeft wel al laten weten dat er geen belijning op het plein komt, maar dat er nog wel verkeersborden worden geplaatst.
Zo zag de entree er tot september 2017 uit
Zo zag de entree er tot september 2017 uit © Google streetview
<p>Na het verdwijnen van de veerboot in 2003 en de aanleg van de rondweg in 2013, is nagenoeg al het doorgaande verkeer verdwenen uit het dorp. Met een nieuw dorpsplein moet het centrum weer aantrekkelijk worden voor bezoekers. </p><p>Voor het nieuwe plein moest de rotonde die daar eerst lag wijken. De rotonde werd in 1958 aangelegd en was een van de eerste rotondes in Nederland. </p>