Hier is de A58 het gevaarlijkst

Hier is de A58 het gevaarlijkst
Hier is de A58 het gevaarlijkst © OZ
A58 richting Bergen op Zoom
A58 richting Bergen op Zoom © OZ
De cijfers zijn afkomstig van de stichting IMN, die het werk van alle bergingsbedrijven op de Nederlandse snelwegen registreert. Deze statistiek betreft alleen de acties van bergingsbedrijven ná een ongeval. Andersom, in de richting Vlissingen, is het een wegvak van vijf kilometer nabij Middelburg dat het gevaarlijkst is: 54 keer een ongeval met schade, in vier jaar tijd.
Bij Oost-Souburg is het aantal ongevallen met name zo klein omdat het daar, op het eindpunt van de A58, een wegvak betreft van slechts twee in plaats van vijf kilometer.
A58 richting Vlissingen
A58 richting Vlissingen © OZ
Er is een lichte stijging ten opzichte van de vier jaren ervoor, van 662 ongelukken in de periode 2010-2013 naar 691 in de periode 2014-2017. Vooral het wegvak bij Middelburg richting Vlissingen is aanmerkelijk vaker een ongevalslocatie geworden. Een oorzaak van de toename zou de bouw van de af- en oprit bij Nieuw- en Sint-Joosland kunnen zijn. Daarentegen is het aantal ongevallen bij Baarsdorp, in de richting van Bergen op Zoom opvallend afgenomen.
Maar ook de richting van de weg lijkt verschil te maken. In de richting van Bergen op Zoom is het aantal ongevallen de laatste vier jaar met 26 toegenomen, de andere kant uit zijn het met slechts drie ongelukken meer. Voorheen was de baan richting Vlissingen aanzienlijk gevoeliger voor ongelukken dan die in de richting van Bergen op Zoom, maar dat verschil is nu veel kleiner geworden.

Betrekkelijk veilig

In vergelijking met andere snelwegen in Nederland is de A58 in Zeeland betrekkelijk veilig. Op de rondweg rond Amsterdam zijn er wegvakken van vijf kilometer met 504 ongelukken in de afgelopen vier jaar. En ook op stukken van de A58 maar dan buiten Zeeland worden er vaker bergingsbedrijven ingezet dan in Zeeland. Er is bijvoorbeeld één wegvak tussen Eindhoven en Tilburg, waar de bergers de afgelopen vier jaar 186 keer moesten uitrukken.
De wegvakken net voor en net na de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel zijn gevaarlijke stukken weg.
De wegvakken net voor en net na de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel zijn gevaarlijke stukken weg. © Omroep Zeeland

N-wegen

De stichting IMN coördineert ook het bergingswerk op de belangrijkste N-wegen in Zeeland. Met name de N57 scoort in de ongelukken-statistiek hoog, maar dan betreft het een wegvak op Voorne-Putten. In Zeeland is dezelfde weg veel veiliger. Alleen vlak voor de aansluiting op de A58 bij Nieuw- en Sint Joosland blijkt de N57 weer wat risicovoller: 24 ongelukken in de laatste vier jaar op de weghelft naar het zuiden, vijf ongelukken op de weghelft naar het noorden.
Op de N62 (noord-zuid, via de Westerscheldetunnel), is het wegvak kort voor en kort na de tolhokjes het gevaarlijkst. Daar zijn 28 ongelukken geregistreerd, beide richtingen bijelkaar opgeteld.